Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üldinfo (missioon, visioon, väärtused)

Üldinfo (missioon, visioon, väärtused)

Missioon

Meie missiooniks on füüsiliselt arenenud, emotsionaalselt terve ja vaimselt rikka uue põlvkonna inimese kasvatamine ja arendamine, täites tema igat päeva mitmekülgse aktiivse tegevusega, kasvatades lapses vajadust tegutseda, uurida, luua ning armastada.

Visioon

Tallinna Arbu Lasteaed on maailmas tuntud ja tunnustatud, kaasaegne, uuendusliku ja turvalise õpikeskkonnaga, iga lapse individuaalsust ja erivajadusi arvestav, koostööle avatud lasteaed, kus lapsed, nende vanemad ja töötajad tunnevad end rõõmsate, õnnelike ja vajalikena.

Väärtused
  • Kaasaaegsus – Tähtsustame loovust, edumeelsust ja paindlikkust. Oleme õpihimulised ning avatud uuendustele ning üritame innovatsioone ka ise luua.
  • Avatus – Oleme avatud uutele ideedele, koostööpartneritele ja sõpradele. Avastame, uurime ja oleme sallivad.
  • Professionaalsus - Pürgime ühtse meeskonnana kõrgema professionaalsuse poole. Oleme pühendunud oma tööle.
  • Tervislikkus - Väärtustame tervislikke eluviise ning keskkonnateadlikkust. Õpime tundma ja hoidma nii enda kui ka meid ümbritseva maailma tervist.
  • Positiivsus - meeldiv, sõbralik ja hubane õhkkond lasteaias nii laste ja nende vanemate, kui ka lasteaia kõigi töötajate jaoks.Tallinna Arbu Lasteaed on pidevalt arenev, tervislikke eluviise väärtustav, turvalist kasvu- ja töökeskkonda pakkuv laste- ja vanematesõbralik lasteasutus, kus on ilus ja suur õueala staadioni ja mängukonstruktsioonidega. Lasteaias on muusika- ja spordisaal, kaasaegne bassein ja leilisaun. Õppekeskkond on varustatud mitmekülgsete ja kaasaegsete õppevahenditega. Lasteaias on loodud spetsiaalne õppetuba, mis võimaldab läbi viia eri liiki õppetunde kasutades kaasaegseid IT-vahendeid, kaasa arvatud interaktiivne tahvel. Igas lasteaia rühmas on aktiivselt kasutusel internetiblogid, läbi mille toimub pidev infovahetus, sealjuures lastevanemate jooksev teavitamine rühmas toimuvast.

Meie õppe-kasvatustöö suunaks on lapsest lähtuv õpetamine läbi kogemuslikku ja uurimuslikku tegevuse, kaasates ka IT-vahendeid. Meie õpetajad on õpikeskkonna loojad ja õppimise suunajad, kasutades avastusõppe võtteid, õues õppimist ja liikumisvajaduse rahuldamist, kus õppimine toetub lapse huvidele ja vastab tema võimetele. 2012. a. on koostatud programm "Rõõmus, loov ja julge laps", mille järgi õpib laps oma keskkonnas aktiivselt tegutsema ning tegema jõukohaseid valikuid.

Õppetegevuse korraldamisel kasutatakse projektipõhist õppemeetodit, mis võimaldab hoida laste huvi õppimise ja loomingu vastu pidevalt võimalikult kõrgel.

Alates 2012. aastast võtame aktiivselt osa Comeniuse projektist "A Magic Book of European Tales", mis sai loodud koostöös lasteaia partneritega üle Euroopa Elukestva Õppe programmi raames.

Olulisel kohal õppe-kasvatustegevuses on õppimine õues. Enam tähelepanu on suunatud keskkonnateadlikkuse kujundamisele selliste programmide abil nagu "Loodus ja kunst", "Keskkonnaharidus" ja "Emilio Regio".

Lasteaed teeb süvendatud kvaliteedile suunatud (2010 – Parim lõimumisprojekt, 2013 – eripreemia) tööd laste ja personali lõimumisel Eesti ühiskonda läbi lõimumisprojektide koostöös sõpruslasteaedadega. On kirjutatud projektid: "Igal asjal on oma aeg", "Rõõmus keeleõpe", "Lahke sõna leiab sõpru", "Lapsed ja Pokud". Meie lasteaia algatusel on Lasnamäel toimunud venekeelsete lasteaedade seas konkurss „Eesti keele ilus kõla", millest on nüüdseks välja kujunenud meie linnaosa traditsioon.

Laste mitmekülgset arengut toetavad asutuses toimivad huviringid. Lasteaias on lastel võimalik külastada järgnevaid huviringe:

  • Tantsuring
  • Spordiring
  • Inglise keele kursused
  • Kunstistuudio

Viimati muudetud 20.06.2023