Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ajalootund linnaarhiivis

Ajalootund linnaarhiivis

Ajalootund linnaarhiivis

2013. aastal osales linnaarhiiv Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskuse Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labori algatatud ning Eesti mäluasutuste töötajate ja tegevpedagoogide ühisprojektis „Ajalootund arhiivis ja muuseumis“ (vt. allpool tutvustust „Muuseum ja arhiiv õpikeskkonnana“). Linnaarhiivi ja Pelgulinna Gümnaasiumi koostöös valmis kolm Eesti ajaloo õppekava põhist tunnikava, mille põhjal saab gümnaasiumi ajalootunni läbi viia arhiivis. Neljas tunnikava kirjeldab ajalootundi, kus õpilased töötavad samuti linnaarhiivi dokumentidega, kuid internetipõhise juurdepääsu võimalusi kasutades (tund toimub koolis). Tunnikavade aluseks on linnaarhiivi kogudes säilitatavad 13.–17. sajandi arhivaalid.

 Tundide tutvustus

Ajalootunni linnaarhiivis korraldamise soovist palume õpetajail teada anda hiljemalt kaks nädalat enne tunni toimumise aega aadressil [email protected]. Pärast tunni toimumises  kokkuleppimist võimaldatakse õpetajale juurdepääs tunnikavale ja vastava tunniga seotud lisamaterjalile.

Tagasisideks palume nii õpilastel kui õpetajal tundi hinnata 5-palli skaalal ning lisada põhjendus. Arvamused on oodatud aadressile [email protected].

 Muuseum ja arhiiv õppekeskkonnana

Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse (HIK) ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labori arendusprojektina töötati koostöös mäluasutustega välja 90 tunnikava.

Riiklik õppekava (2011) annab võimaluse laiendada õppekeskkonda väljapoole klassiruumi (kooli) kas muuseumisse, arhiivi või korraldada õppekäike. Eeltingimuseks on, et õpitulemust taotletakse tavapärasest erinevas keskkonnas ning õppimise väljaviimisega klassiruumist kaasneb lisaväärtus, nt autentsete allikate kasutamise võimalus vms, mida õpe klassiruumis ei võimalda. Muuseumidel on rikkalikud kogud esemetest ja allikatest, mis on hindamatu näidis- ja illustreeriv õppematerjal ajaloo õppimisel. Arhiivid on digiteerinud hulgaliselt dokumente, milleni jõudmine on õpetaja ja õpilase jaoks iseseisvalt keerukas. Tihti ei ole algallikad oma pikkuse või teksti keerukuse tõttu ilma ümbersõnastamise või lühendamise tõttu kasutatavad. Kooli, muuseumi ja arhiivi koostöö tihendamine annaks õpilastele võimaluse õppida paremini näitlikustatud keskkonnas ja õppida tundma autentseid esemeid ja algallikaid ning muuseumidele ja arhiividele võimaluse oma vara ja keskkonda paremini tutvustada ning formaalhariduses osalemise kaudu (sh õpilastööde juhendamine, ühisprojektid) oma tegevust laiendada. Mäluasutustes tehtav teadustöö – Eesti rahva ja riigi ajaloomälu jõuaks vahendatult õppijateni.

Projekti eesmärk oli võrrelda ajaloo ainekava, muuseumide ja arhiivide võimalusi ning töötada välja erinevad lahendused ajalooõppe mitmekesistamiseks. Tunnid on koostatud Eesti ajaloo kursuse õppimiseks.

Projektis osalesid Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labor, Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Linnamuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kunstimuuseum, Helme Koduloomuuseum, Ajalooarhiiv, Tallinna Linnaarhiiv, Eesti Riigiarhiiv, tegevõpetajad ja TLÜ AI õpetajakoolituse üliõpilane.

Muuseumitundide kirjeldused on avalikustatud HIKi, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Koolielu ja projektis osalenud mäluasutuste kodulehtedel. Tunni detailne kirjeldus koos õppematerjalidega on õpetajale kättesaadav pärast tunnile registreerumist mäluasutuse kodulehe kaudu. Koostajad on õpetajatele ja õpilastele tänulikud tunnijärgse tagasiside eest, mille alusel saab teha kavadesse täiendusi ja parandusi.

Kõik esitatud tunnikavad on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Eesti litsentsiga.

Tunnikavade koostamist toetasid Kultuuriministeerium, Eduko programm ja Haridus- ja Teadusministeerium. Kõigile neile suur tänu!

 

Mare Oja

 

Projekti koordinaator ja tunnikavade toimetaja

TLÜ, AI, ajaloodidaktika lektor, HIK ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labori juht, e-post: [email protected]

 

Viimati muudetud 21.02.2024