Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eesti Ajalookirjanduse Aastapreemia 2001

 Reedel, 17. mail kuulutati välja järjekordne Eesti ajalookirjanduse aastapreemia saaja. Mittetulundusühingu Eesti Ajalookirjanduse Edendamise Selts liikmed (Eesti Ajalooarhiiv, Ajaloo Instituut, Tartu Ülikool, Eesti Riigiarhiiv, Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Linnaarhiiv ja Tallinna Pedagoogikaülikool) esitasid aastapreemia kandidaatideks konkursile järgmised 2001. aastal ilmunud ajalooraamatud:

 1)      Diarium. Johann Voldemar Jannseni Pärnu päevik. Das Pernauer Tagebuch von Johann Woldemar Jannsen. Koostanud ja kommenteerinud Heli Laanekask, Inge Laurik, Malle Salupere. Pärnu : Pärnu Muuseum 2001, 195 lk.

 2)      Tiina Kala: Euroopa kirjakultuur hiliskeskaegsetes õppetekstides. Tallinna dominiiklase David Sliperi taskuraamat. Tallinn : Tallinna Linnaarhiiv 2001, 351 lk.

 3)      Mart Kalm: Eesti 20. sajandi arhitektuur. Tallinn : Prisma Prindi Kirjastus, 528 lk.

 4)      Toomas Karjahärm, Väino Sirk: Vaim ja võim. Eesti haritlaskond 1917–1940. Tallinn : Argo 2001, 514 lk.

 5)      Enn Küng: Rootsi majanduspoliitika Narva kaubanduse küsimuses 17. sajandi teisel poolel. Tartu : Eesti Ajalooarhiiv 2001, 403 lk.

 6)      Silvia Laul: Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas (500 e. Kr.– 500 p. Kr.). (Muinasaja teadus. 9; Õpetatud Eesti Seltsi kirjad. 7). Tallinn 2001, 279 lk.

 7)      Lea Leppik: Rektor Ewers. Tartu : Eesti Ajalooarhiiv 2001, 351 lk.

 8)      Muinasaja loojangust omariikluse läveni. Pühendusteos Sulev Vahtre 75. sünnipäevaks. Koostanud Andres Andresen. Tartu : Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio 2001, 418 lk.

 9)      Jaanus Plaat: Usuliikumised, kirikud ja vabakogudused Lääne- ja Hiiumaal. Usuühenduste muutumisprotsessid 18. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi lõpuni. Tartu : Eesti Rahva Muuseum 2001, 479 lk.

 10)  Aivar Põldvee: Pakri rootslaste kaebused Karl XI-le 1684. aastal. Muutuste aeg Harju-Madise ja Risti kihelkonnas. (Harjumaa uurimusi. 4). Keila : Harjumaa Muuseum 2001, 184 lk.

 11)  Pärnu linna ajaloo allikad 13.–16. sajandini. Quellen zur Geschichte der Stadt Pernau 13.–16. Jahrhundert. Koostanud ja kommenteerinud Inna Põltsam ja Aldur Vunk. Pärnu 2001, 359 lk.

 12)  Tiiu Reimo: Raamatukultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel. Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus 2001, 393 lk.

 13)  Ago Rullingo: Muhumaa : loodus, aeg, inimene. Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus 2001, 663 lk.

 14)  Andres Tvauri: Muinas-Tartu. Uurimus Tartu muinaslinnuse ja asula asustusloost (Muinasaja teadus. 10). Tartu-Tallinn 2001, 372 lk.

 Ekspertkomisjon, kuhu sel aastal kuulusid ajaloodoktorid Tõnu Tannberg ja Aivar Kriiska Tartu Ülikoolist, ajalookandidaat Ants Hein Ajaloo Instituudist ning magister Veiko Berendsen (eelmise aasta preemia võitjana) otsustas määrata 2001. aasta preemia Enn Küngile uurimuse "Rootsi majanduspoliitika Narva kaubanduse küsimuses 17. sajandi teisel poolel" eest.

 

Viimati muudetud 28.10.2008