Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linnaarhiivi uurimissaali kasutamise eeskiri

Linnaarhiivi uurimissaali kasutamise eeskiri

KINNITATUD
linnaarhivaari - linnaarhiivi juhataja
3. novembri 2010 käskkirjaga nr 1-2/7

 

Linnaarhiivi uurimissaali ja arhivaalide kasutamise eeskiri

 

 1. Uurimissaali tulija jätab üleriided, portfellid ja kandekotid arhiivi kantselei eesruumis asuvasse lukustatavasse kappi.

2. Uurimissaali külastaja kirjutab oma nime uurimissaali külastajate raamatusse.

3. Uurimissaali esmakordsel külastamisel täidab uurija ankeedi.

4. Külastajaid konsulteerib uurimissaali töötaja.

5. Uurimissaalis on uurija käsutuses Linnaarhiivi arhiivifondide elektrooniline  andmebaas, Linnaarhiivi fondide trükitud loend,  fondide nimistud ja registrid.   Kui vajalikku nimistut või registrit avariiulil ei ole, toob selle uurimissaali töötaja.

6. Arhivaalide tellimiseks uurimissaali täidab uurija nõudesedeli iga tellitava säiliku kohta eraldi ning annab selle uurimissaali töötajale. Nõudesedel tuleb täita loetavas käekirjas.

7.Trükiste tellimiseks arhiivi raamatukogust täidab tellija nõudesedeli iga soovitava väljaande kohta. Trükiseid koju ei laenutata.

8. Külastaja võib korraga uurimissaali tellida ning seal kasutada kuni 12 säilikut ning 12 trükist. Vanemaid kui 1780. aastast pärinevaid arhivaale saab uurimissaali tellida kuni 5 säilikut korraga.  Uurija tellimus täidetakse üldjuhul samal päeval.

 9. Linnaarhiivi püsiekspositsioonis olevaid arhivaale, Tallinna magistraadi arhiivi (f  230) säilikuid signatuuriga Cm ja arhivaale, millest on olemas kasutuskoopia, väljastatakse ainult arhiivi juhataja, juhataja asetäitja või säilitusala peaspetsialisti loal.

 10. Kiirema teeninduse tagamiseks on uurimissaali külastajal soovitatav oma tuleku ajast ja soovist vähemalt üks päev ette teatada telefonil 6457 409 või e-maili aadressil [email protected].

NB! Kui uurimissaalis soovitakse tutvuda ehitise inventeerimisjoonistega Tallinna Hooneregistri arhiivist, siis sellest tuleb kindlasti vähemalt üks päev ette teatada! Vt. Ehitise inventeerimistoimikuga tutvumine

 11. Märkmete tegemiseks arhivaalidest soovitame kasutada harilikku pliiatsit (saadaval uurimissaalis).

 12. Enne säiliku tagastamist uurimissaali töötajale täidab uurija säiliku vahel oleva kasutajate registreerimise lehe.

 13. Arhivaalid, mida uurija soovib kasutada ka järgmistel külastuskordadel, jäetakse uurimissaali hoiule kuni üheks kuuks.

 14. Tellimust ei täideta, kui arhivaal või trükis
on juba väljastatud;
on tähtajaliselt deponeeritud näitusele või mõnda teise arhiivi;
on restaureerimisel;
arhivaali suhtes kehtib juurdepääsu- või kasutuspiirang.

 15. Uurijal on keelatud:
arhivaale ja trükiseid uurimissaalist välja viia;
murda lehti, muuta nende järjekorda ja neid köitest välja võtta;
teha arhivaalidesse märkmeid;
niisutada sõrmi lehekülgede keeramiseks;
teha väljakirjutusi dokumentide ja trükiste peal;
asetada avatud arhivaale üksteise peale;
uurimissaalis süüa ja juua;
arhivaale ilma loata pildistada. Pildistamisel ei ole lubatud kasutada välku.

 16. Uurimissaalis tuleb järgida üldtunnustatud käitumisnorme.

 17. Korduvate eksimuste eest uurimissaali käesoleva eeskirja vastu on Linnaarhiivi juhatajal õigus keelata tähtajaliselt või tähtajatult uurimissaali külastamine.

 18. Arhivaalidest ja trükistest saab uurija tellida ksero- ja digikoopiaid.

 19. Vanematest kui 1780. aastast pärinevatest arhivaalidest ja trükistest valmistatakse kserokoopiaid vaid erandkorras Linnaarhiivi juhataja, juhataja asetäitja või säilitusala peaspetsialisti loal.

 20. Kserokoopiaid ei valmistata arhivaalidest, mis on:
pärgamentköites või pärgamendil;
hapra paberiga ja füüsiliselt lagunenud;
vahapitseriga;
kokkuvolditud plaanid, joonistused või kaardid juhul, kui see neid kahjustab.

 21. Koopiate eest tasub nende tellija arhiivi kantseleis. Teave koopiate valmistamise kulunormidest ja teatiste hindadest on saadaval arhiivi kantseleis, uurimissaalis ja Linnaarhiivi veebilehel. Tellitud koopiad saab kätte pärast arve tasumist.

 22. Tallinna Linnaarhiivi arhivaalide põhjal valminud trükistes näidatakse viites kasutatud säiliku leidandmeid. Leidandmetena märgitakse  Tallinna Linnaarhiivi nimetuse lühend (TLA), arhiivifondi number, nimistu number ja säiliku number. Näiteks: TLA, f 2, n 1, s 2; TLA, f 230, n 1, s Bk 3.

 23. Linnaarhiiv palub saata Linnaarhiivi raamatukogule ühe eksemplari Linnaarhiivi arhivaalide põhjal avaldatud trükistest.

 24. Linnaarhiiv on tänulik kõigi ettepanekute eest uurimissaali töö parandamiseks.

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024