Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Linnaarhiivi keskkonnapõhimõtted

Tallinna Linnaarhiivi keskkonnapõhimõtted

Tallinna Linnaarhiiv väärtustab keskkonnasäästlikku mõttelaadi ja elustiili ning järgib oma töös Rohelise Kontori põhimõtteid.
Tallinna Linnaarhiivi keskkonnapõhimõtted on kinnitatud Tallinna Linnaarhiivi juhataja 15.06.2023 käskkirjaga nr T-18-E1/23/2.

Tallinna Linnaarhiivi keskkonnapõhimõtted

Tallinn on roheline maailmalinn, kus elatakse tulevikku vaatavalt, pärandit väärtustavalt ja keskkonnahoidlikult. Rohelise pöörde siht käsitleb eelkõige kliimaeesmärkide täitmist, ressursisäästlikku elamist, liigirikkuse kaitsmist, puhast õhku ja vett. 

Tallinna Linnaarhiiv on osa rohelisest linnaorganisatsioonist ja seetõttu oleme oma kontoris rakendanud rohelise kontori süsteemi. Tallinna linna asutusena on meile tähtis panustada säästliku ja tervisliku elukeskkonna loomisse ning olla eeskujuks keskkonnahoidliku käitumisega. 

Seetõttu lähtume kontorihoone haldamisel ja oma igapäevategevuses järgmistest keskkonnahoiu põhimõtetest: 

• Toodete ja teenuste hankimisel lähtume üldjuhul keskkonnahoidlike riigihangete põhimõtetest ja jätkusuutlikkuse kriteeriumitest. 

• Kaalume asjade ostmise asemel nende üürimist, rentimist või liisimist, kui see on otstarbekas. 

• Asjade või teenuste hankimisel võtame võimalusel arvesse nende elukaare kulusid. 

• Parandame oma tegevuse ressursitõhusust, eelistame taastuvenergiat ja rakendame energiasäästu meetmeid. 

• Kasutame maksimaalselt ära päevavalgustust, paigaldame valgustuse sisse- ja väljalülitamiseks liikumisandurid. 

• Joome ise ja pakume külastajatele kraanivett. 

• Väldime väikepakenditesse pakendatud suhkrut, kohvikoort jne. 

• Väldime ja vähendame paberikasutust, kasutame ökomärgistusega paberit ja prindime kahepoolselt. 

• Kustutame digiprügi ja ei koorma serverit. 

• Väldime jäätmeteket ja kogume jäätmeid liigiti (eraldi pakendid, paber ja kartong, biojäätmed ja ohtlikud jäätmed). Kasutatavad konteinerid tähistame vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirjale õiget värvi konteineri ja piktogrammiga. 

• Võimalusel vähendame töölähetustel kasutatavast transpordist tulenevat keskkonnamõju ning edendame säästvat liikuvuskorraldust. 

• Eelistame tööreisidele videokohtumisi. Võimaldame paindlikku kaugtööd. 

• Soodustame keskkonnahoidlikku liikuvust (jalgrattaparklad, pesemisruumid). 

• Külalistele jagame informatsiooni kuidas saab tulla asutusse ühistranspordiga. 

• Tagame oma töötajatele tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna. 

• Kasutame ergonoomilisi, ohutuid ja hästi hooldatud kontoriseadmeid. 

• Võimalusel loome puhkenurga, sest mugav töökeskkond aitab kaasa tööviljakuse suurenemisele ja rohelise kontori põhimõtete järgmisele. 

• Keskkonnahoiu põhimõtteid ja käitumisreegleid kommunikeerime järjepidevalt, sh tutvustame uutele töötajatele. Juhised paigutame nähtavatele kohtadele. 

• Jälgime ja hindame regulaarselt oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Keskkonnapõhimõtete järgimine on kohustuslik kõigile asutuse töötajatele.

Viimati muudetud 04.08.2023