Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna linnaarhiivi müüginimestik

  

RAAMAT TALLINNA LINNAARHIIVIST

 

    

  • Raamatuid on võimalik sularaha eest osta kantseleist (Tolli 6), tel. 645 7401.
  • Tellida või osta ülekandega: tel. 645 7401 või e-posti aadressil linnaarhiiv@tallinnlv.ee . Postiga saatmisel lisandub postikulu (vastavalt Eesti Posti hinnakirjale).
Linnaarhiivi_trükised_plakat_v.png

UUED RAAMATUD:

- Kogumik "Vana Tallinn 30(34) loe edasi...

- Kogumik "Vana Tallinn 29(33)" loe edasi ...

- Kogumik „Vana Tallinn“ XVIII(XXII), 2007. Hind 5 eurot Vaata sisukorda

- Kogumik „Vana Tallinn” XIX(XXIII), 2008. Hind 5 eurot Vaata sisukorda NB! LÄBI MÜÜDUD!

- Kogumik Vana Tallinn" XX(XXIV), 2009. Hind 5 eurot Vaata sisukorda

- Kogumik „Vana Tallinn” XXIII(XXVII), 2012. Hind 8 eurot Vaata sisukorda NB´! Linnaarhiivis LÄBI MÜÜDUD!

- Kogumik „Vana Tallinn” XXIV(XXVIII), 2013. Hind 8 eurot Vaata sisukorda NB! Linnaarhiivis LÄBI MÜÜDUD!

- Kogumik „Vana Tallinn” XXV(XXIX), 2014. Hind 8 eurot Vaata sisukorda NB! Linnaarhiivis LÄBI MÜÜDUD!

 - Vana Tallinn 27 (31). 2016. Müügihind € 13,00 loe edasi... 

- Tallinna ajaloo lugemik. Dokumente 13. - 20. sajandini. 10 eurot ! loe edasi

 

MÜÜGINIMESTIK:

1. Tiina Kala. Tallinna dominiiklased. Kloostrimõtisklusi. 1993, hind 1,60 eurot.

2. Tallinna Linnavalitsus läbi aegade. Näituse kataloog. 1996, hind 1 euro.

3. Marek Tamm. Imeteod ristiusustamiseaegsel Liivi- ja Eestimaal (TLA Toim.;1). 1996, hind 1,60 eurot ! NB! Raamat otsas!!!

4. Tallinn tules : dokumente ja materjale Tallinna pommitamisest 9./10.märtsil 1944 (TLA Toim.;2).Koostajad Jüri Kivimäe ja Lea Kõiv. 1997, hind 3 eurot.

5. Taani ja Eesti : välja antud ajaloolase ja arhivaari Paul Johanseni 95.sünniaastap. puhul.Koostanud Jüri Kivimäe ja Juhan Kreem. 1996, hind 1 euro.

6. Ristikiriku tulek Eestisse. 13.-14. sajandi arhivaale Eesti Ajalooarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi kogudest : näituse kataloog = Einzug des Christentums in Estland. Archivalen des 13. und 14. Jahrhunderts berichten. Eine gemeinsame Ausstellung des Estnischen Historischen Archivs und des Stadtarhivs Tallinn : Ausstellungskatalog. 1997. Tekst eesti ja saksa k., hind 1,60 eurot. NB! Raamat otsas!!!

7. Postkaardikomplekt “Laekast välja”. 1998, hind 0,50 eurot.

8. Tiina Kala. Lübecki õigus ja Tallinn. 1998, hind 1,60 eurot.

- eestikeelne 1998

- venekeelne 1998

- inglisekeelne 1998

9. Lübecki õiguse Tallinna koodeks 1282: kinkeeksemplar. 1998 (suur formaat, köites), hind 16 eurot.

10. Lübecki õiguse Tallinna koodeks 1282. 1998 (pehmekaaneline) . (NB! Tiraaž otsas!)

11. Rudolf Kenkmaa : 1898-1975. Koostanud Peep Pillak. 1998, hind 1 euro.

12. Tallinna mündiraamatud (TLA Toim.;3). Koostanud Ivar Leimus.1999, hind 3,50 eurot.

13. Lilian Kotter. Tallinna rae finantsid (TLA Toim.;4). 1999, hind 3,50 eurot.

14. Tallinna Mustpead. Mustpeade Vennaskonna varadest ja ajaloost. 1999, hind 6,50 eurot.

15. Eesti vanimad raamatud Tallinnas. Näituse kataloog. 2000, hind 5 eurot.

16. Tiina Kala. Euroopa kirjakultuur hiliskeskaegsetes õppetekstides : Tallinna dominiiklase David Sliperi taskuraamat (TLA Toim.;5).2001, hind 6 eurot.

17. Bibliotheca Revaliensis ad D. Olai : [näituse kataloog]. 2002, hind 5 eurot.

18. Juhan Kreem. The town and its lord (TLA Toim.;6). 2002, hind 8 eurot.

19. Tallinna Linnaarhiivi kogude loend. 2002, hind 4 eurot.

20. Anu Mänd. Pidustused keskaegse Liivimaa linnades 1350-1550 (TLA Toim.;7). 2004, (NB! TLA-s läbi müüdud!)

21. Kui vana on Tallinn : 13. mail 2004 toimunud konverentsi ettekanded ja diskussioon / Koost.Kala,Tiina. (TLA Toim.;8). 2004, hind 3,20 eurot. NB! Raamat otsas!!!

22. Books and libraries in the Baltic Sea Region from the 16th to the 18th Century. 2006, hind 8 eurot.
Artiklite kogumik inglise ja saksa keeles

23. Tallinna kodanikeraamat 1786–1796 = Das Revaler Bürgerbuch 1786-1796 (TLA Toim. ; 9). Koost. Kenéz Csaba János. 2006, hind 10 eurot.  loe edasi...

24. Mittelalterliche Handschriften in den Sammlungen des Stadtarchivs Tallinn und des Estnischen Historischen Museums. Katalog. Hrsg. v. Tiina Kala. Tallinna Linnaarhiiv, 2007, hind 12 eurot.  loe edasi...

25. Kala, Tiina. Käsikirjaline raamat Eestis. 2008. - 159 lk. : ill. - Tallinna Linnaarhiivi Toimetised; [11] , hind 11 eurot.

26. Ex archivo civitatis : Tallinna Linnaarhiivi ajaloost. - Tallinn, 2008. - 216 lk. : ill. - Tallinna Linnaarhiivi Toimetised; 12 , hind 6,50 eurot.

27. Juhan Kreem. Linnaametnik joonistab : sulejoonistused Tallinna rae keskaegsetes arveraamatutes = A drawing clerk : pen drawings in medieval accounting books in Tallinn. - Tallinn : Tallinna Linnaarhiiv, 2009. - 79 lk. : ill. , hind 10 eurot.

28. Jaan Poska oma ja meie ajas : artiklite kogumik / peatoim. Küllo Arjakas ; tegevtoim. Anne Velliste. – Tallinn : Konstantin Pätsi Muuseum ; Tallinna Linnaarhiiv, 2010. – 527 lk. : ill. – ISBN 978-9949-21-171-5. Koguteoses on 25 autorilt kokku 32 artiklit ning ca 180 fotot ja illustratsiooni, hind 22 eurot. NB! Raamat otsas!

29. Pitsereid Tallinna Linnaarhiivist = Siegel aus dem Tallinner Stadtarchiv = Seals from Tallinn City Archives. – Tallinn : Tallinna Linnaarhiiv, 2013. - 111 lk. : ill. ISBN 978-9985-9769-5-1 (kõvas köites), hind 12 eurot.

30. Tallinna ajaloo lugemik. Dokumente 13. - 20. sajandini. HIND 10 EUROT

31. Vana Tallinn 26 (30). 2015. Müügihind: € 12,00 loe edasi...

32. Tallinna linna- ja gümnaasiumitrükikoda (1634-1828) : 10.10.-18.12.2014 : näituse kataloog. 2014 . Müügihind: € 13,00 loe edasi...

*Vana Tallinn / Tallinna Ajaloo Selts. – 1937-1940 (originaal)

2. kd., 1. v., hind 7,67 eurot. (LÄBI MÜÜDUD!)

2. kd., 2. v., hind 7,67 eurot. (LÄBI MÜÜDUD!)

3. kd., hind 9,59 eurot. (LÄBI MÜÜDUD!)

4. kd., hind 10 eurot. Vaata sisukorda

*Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland / hrsg. A.W.Hupel. – 1992-1993 (faksiimile)

  1. kd., hind 16 eurot.
  2. kd., hind 16 eurot.

 

 

 

Viimati muudetud 28.04.2022