Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Linnaarhiivi tutvustus

Tallinna Linnaarhiivi tutvustus

Linnaarhiiv.jpgAadress: Tolli tänav 6,
10133 Tallinn
Telefon:   645 7401
E-post: [email protected]
Registrikood: 75014942
Linnaarhiivi juhataja: Küllo Arjakas


Linnaarhiiv veebis:

NB! Vaata linnaarhiivis müügil olevaid trükiseid!


Linnaarhiivi tegevusvaldkonnad
:

 • arhiivinduse koordineerimine Tallinna linna asutustes;
 • Tallinna omavalitsusorganite ja asutuste tegevuse tulemusena loodud või saadud dokumentide hindamine, arhivaalide kogumine ja säilitamine ning neile juurdepääsu võimaldamine ja nende kasutamise korraldamine.

  Tallinna Linnaarhiivi teenused.

  Tallinna Linnaarhiiv lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:
 • arhiivimoodustajate väljaselgitamine ja dokumentide hindamine;
 • arhivaalide haldamise ja arhiivindust reguleerivate õigusaktide täitmise kontrollimine Tallinna linna asutustes;
 • Tallinna asutuste, linna ja linnaosalusega äriühingute ja sihtasutuste nõustamine arhiivinduse ja dokumendihalduse valdkonnas;
 • arhiivimoodustajate dokumentide liigitusskeemide kooskõlastamine;
 • arhiivimoodustajate arhiiviskeemide ja arhiivikirjelduste kooskõlastamine;
 • arhivaalide kogumine;
 • linnaarhiivile üleantud arhivaalide säilitamine vastavalt arhiiviseadusele ja selle alusel kehtestatud nõuetele;
 • arhivaalide konserveerimine, kasutus- ja tagatiskoopiate tegemine;
 • arhivaalidele juurdepääsu tagamine linnaarhiivi uurimissaalis ja veebikeskkonnas;
 • päringutele vastamine, sh arhiiviteatiste väljastamine isiku õiguste või tehingute tõendamiseks, arhivaalide koopiate väljastamine;
 • linnaarhiivis säilitatavate dokumentide arvestus- ja teatmesüsteemi pidamine ja arendamine;
 • Tallinna ajaloo teadusliku uurimise korraldamine, sh eelkõige linnaarhiivis säilitatavate arhivaalide ja neil põhinevate teaduslike uurimuste avaldamine;
 • ajaloo- ja arhiivindusalaste seminaride ja nõupidamiste korraldamine;
 • koostöö tegemine Rahvusarhiiviga ning teiste Eesti ja välisriikide arhiivide, muuseumide, raamatukogude ja teadusasutustega;
 • Tallinna ajaloo ja linnaarhiivi kogude avalikkusele tutvustamine näituste, ekskursioonide, loengute ja muude ürituste kaudu, samuti massiteabevahendites.

Viimati muudetud 21.02.2024