Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

10. klassi vastuvõtu ajakava

9. klassi lõpetaja
Ootame kõiki põhikooli lõpetajaid, kellel on kindel soov õppida ja kes on orienteeritud headele tulemustele, on vastutustundlikud ja hoolivad, kes väärtustavad enesearendamist loomingu ja tunnivälise tegevusena.

Avame järgmised õppesuunad:

 • humanitaar

 • reaal- loodusained

 • jalgpall

 • sport- psühholoogia (k.a. judo õpperühm)

 • tervishoid- õendus


18. aprillil 2022 a. oodatakse kõiki 9. klassi lõpetajaid teste tegema.
Registreeruma peavad kõik õpilased, kes soovivad kandideerida Tallinna Arte Gümnaasiumisse.
Registreerumine ajavahemikus 1.02.2023- 13.04.2023 (avatud tööpäeva lõpuni). 
Registreerimise vorm 

Ajakava 18.04.2023:
14:40 - 15:00 - testideks registreerumine ja klassi liikumine;
15:10 - 16:40 – eesti keele, matemaatika ja inglise keele testide kirjutamine

Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja klassitunnistuse koopia (puuduliku trimestri hindega testidele ei pääse). Matemaatika testiks on vajalik taskukalkulaator, telefoni kasutamine testi ajal on keelatud.

Testid edukalt läbinud õpilastega võetakse ühendust meili teel 2.05. – 05.05.2023
ja neid oodatakse vestlusvooru  15. - 23.05.2023.

Jalgpalli õppesuunale ja judo õpperühma kandideerijad testi asemel osalevad proovitreeningus. Kandidaat saadab 9.klassi tunnistuse I ja II trimestri tulemustega aadressile lilli.arumae@arte.edu.eeProovitreening toimub maikuus (täpne kuupäev avalikustatakse kodulehel 16.aprillil 2023). Proovitreeningu tulemuste ja kahe esimese trimestri hinnete põhjal kutsutakse õpilane vestlusele.


Vestlusvoor hõlmab järgnevaid teemasid:

 • Kooli- ja õppesuunavaliku põhjendus, motivatsioon gümnaasiumis õppimiseks;

 • Saavutused õppe- ja huvitegevuses;

 • Huvialad, vabatahtlik tegevus;

 • Algatusvõime ja meeskonnatöö oskus;

 • Silmaring;

 • Eneseanalüüs.

 Vestlusele tuleb eelnevalt registreeruda kooli kodulehel.

Peatse kohtumiseni!

 

Viimati muudetud 17.04.2023