Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

10. klassi vastuvõtu ajakava

9. klassi lõpetaja

Ootame kõiki põhikooli lõpetajaid, kellel on kindel soov õppida ja kes on orienteeritud headele tulemustele, on vastutustundlikud ja hoolivad, kes väärtustavad enesearendamist loomingu ja tunnivälise tegevusena.

Avame järgmised õppesuunad:

1.  humanitaar

2.  reaal- loodusained

3. Jalgpall

4. Sport- psühholoogia

5.Tervishoid- õendus


12. aprillil on testid Reaalsuunale, Tervishoid- Õenduse ja Sport-Psühholoogia õppesuunale.

13.aprillil on testid Humanitaarsuunale.

Registreerimise kontroll 14:30- 14:55.

Testide kirjutamise aeg 15:00- 16:30.

 

* Testimisele lubatakse õpilased, kelle kõik trimestrihinded on positiivsed.

* Õpilasel peab kaasas olema isikut tõendav dokument ja väljavõte klassitunnistusest paberkandjal.

* Klassitunnistuse puudumise korral õpilast testidele ei lubata.

* Kaasa tuleb võtta pastapliiats, joonlaud, pliiats, kalkulaator. Telefoni kasutamine on keelatud.

 

Jalgpalli õppesuund

 

*Jalgpalli õppesuuna õpilased ei tee teste.

*Proovitreening kandidaatidele toimub 4.mail, 2022 kell 10:00 ja kell12:00.

  Kõigile õpilastele saadetakse info meilile hiljemalt 22.04.22, millisel treeningul nad osalevad.

*Kõik õpilased, kes on läbinud proovitreeningu edukalt, kutsutakse vestlusele.

 

Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja klassitunnistuse koopia.


Testid edukalt läbinud õpilastega võetakse ühendust meili teel 29.04. – 04.05. 2022 ja neid oodatakse vestlusvooru  05. - 12.05. 2022.


 

Vestlusvoor hõlmab järgnevaid teemasid:

  • Kooli- ja õppesuunavaliku põhjendus, motivatsioon gümnaasiumis õppimiseks;
  • Saavutused õppe- ja huvitegevuses;
  • Huvialad, vabatahtlik tegevus;
  • Algatusvõime ja meeskonnatöö oskus;
  • Silmaring;
  • Eneseanalüüs.

 Vestlusele tuleb eelnevalt registreeruda kooli kodulehel.

Peatse kohtumiseni!

Viimati muudetud 28.04.2022