Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamid  2021/2022. õppeaastal

Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad abituriendid eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid või võõrkeele riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise keeletesti/eksami,  gümnaasiumi koolilõpueksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö.

 

Riigieksamite  ajad ja vormid:

 • Eesti keel (kirjalik) 25. aprill 2022
 • Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik) 3. mai 2022
 • Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline) 4.–6. mai; 9. mai 2022
 • Matemaatika (kirjalik) 20. mai 2022 

 

Rahvusvahelised eksamid

Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline): 9. mai– 13. juuni 2022; lisaeksam 30. mai 2022  

Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 27. november – 10. detsember 2021   

Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik): 27. november 2021    

Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 26. märts – 08. aprill 2022   

Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik): 26. märts 2022

 

Põhikooli lõpueksamid

Eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–16. juuni 2022

 

Koolieksamid

Vastavalt õppenõukogu nr 1 30.08.2021 otsusele, toimuvad Tallinna Arte Gümnaasiumis koolieksamid järgmiselt:

6abv- vene keel

7a- inglise keel

7b- matemaatika

7c- loodus

7d- ajalugu

8abcjpv- matemaatika

10T1-2- keemia

10sp- geograafia

10h- ajalugu

10r- füüsika

10jp- ajalugu

11rsphtjp- matemaatika

12jp- kohtunikueksam

12r- füüsika

12t- bioloogia

12h- kunst+ kultuurilugu

12sp-keh kasv

 

Tasemetööd 2021-22

4. klassi õpilastele

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

 

7. klassi õpilastele

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september; 27. september 2021
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 
 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021
 • saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021
 • saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021

 

 

 

 

Viimati muudetud 31.05.2022