Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) 25. aprill 2023
 • eesti keel teise keelena (suuline) 25.-28. aprill 2023
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.-8. mai 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023
Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10:00.
Õpilane registreerib ennast riigieksamitele Eksamite Infosüsteemis(EIS) 20. jaanuariks, 2023.a.


Põhikooli lõpueksamid:
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2020

Võõrkeele eksami suulised osad 12.- 14.juuni 2023
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 1.veebruariks 2023


Koolieksamid:    25.mai, 2023

 • 6abcv- vene keel
 • 7a- eesti keel
 • 7b- loodus
 • 7v- matemaatika
 • 8a,b,c,d,jp- matemaatika
 • 10jp- kehaline kasvatus (24.- 25.05.23)
 • 10sp- ajalugu
 • 10r- füüsika
 • 10h- inglise keel
 • 10t- keemia
 • 11jp,sp,rt1,t2,h- matemaatika
 • 12r- füüsika
 • 12t- bioloogia
 • 12h- ajalugu
 • 12jp- kehaline kasvatus (24.-25.05.23)
 • 12sp- saksa/prantsuse keel
   

 

Viimati muudetud 26.09.2022