Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Humanitaar- sotsiaalained

Vahetus: hommikune

Õppekeel: eesti keel

Õppesuunda toetavad valikained: Tekstiõpetuse alused, loovkirjutamine(inglise keeles), psühholoogia, kultuurilugu, C võõrkeel(saksa-, prantsuse- ja soome keel).

Lisaks saavad õpilased valida valikaineid, mis on mõeldud kõigile gümnaasiumiastme õpilastele ja lähtudes iga õpilase huvist: fotograafia, arvutigraafika- meedia, kõne ja väitlus, robootika, riigikaitse, õiguse alused, geenitehnoloogia alused, religioonilugu, koorilaul.

A- võõrkeel: Inglise keel

B- võõrkeel : Vene keel

Viimati muudetud 16.04.2020