Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kooli vara laenamine

Kooli vara laenamine

Kooli vara laenamise kord
Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilastel ning pedagoogilisel personalil on võimalik laenata koolist õppetegevuse toetamiseks sülearvuteid,  video-, valgus- ja helitehnikat. Tehnika laenamisel sõlmitakse laenajaga vara tasuta kasutamise leping. Alaealise õpilase puhul sõlmitakse leping tema seadusliku esindajaga.

1. Laenamise tähtajad
1.1 Video-, valgus- ja helitehnika laenamise tähtaeg on kuni 3 päeva.
1.2 Sülearvutite laenamise tähtaeg on kuni 30 päeva.
1.3 Erandolukordades (nt inventuuri läbiviimise perioodil, distantsõppe perioodil jne) on koolil õigus muuta laenutamise broneeringu tähtaega. Teavitus muudatusest edastatakse e-posti teel.
1.4 Suvevaheajaks ei laenutata õpilastele sülearvuteid jm kooli vara.
1.5 Põhjuseta laenutähtaegadest mitte kinnipidamise juhul rakendub tehnika korduva laenamise keeld kuni jooksva õppeaasta lõpuni.

2. Laenaja vastutus
2.1 Kogu laenuperioodi jooksul vastutab laenaja tehnika korrashoiu eest.
2.2 Laenamisel on soovitav kontrollida tehnika seisukorda ning teavitada juba olemasolevatest defektidest kooli esindajat, kes lisab need laenamise registreerimise märkmetesse. Kui puudused avastatakse tehnika tagastamisel, langeb vastutus viimasele laenajale.
2.3 Laenaja kohustub hüvitama koolile arvuti hävimise, rikkumise, lõhkumise, purunemise, kaotsimineku vms asjaolu tõttu tekkinud kahju kooli põhjendatud nõude alusel.
2.4 Kahjustunud seadme ja/või lisavarustuse hüvitamiseks määrab kool õpilase esindajale tähtaja, mis on vähemalt 30 kalendripäeva.

3. Laenamine ja broneerimine
Tehnika laenamise ja broneerimise soov tuleb edastada vähemalt 3 tööpäeva enne laenamise kuupäevast e-posti aadressile [email protected]. Kirjaga tuleb edastada järgmine info:
 
3.1 Kui laenajaks on õpetaja 3.2 Kui laenajaks on õpilane
3.1.1 Ees- ja perekonnanimi 3.2.1 Õpilase ees- ja perekonnanimi
3.1.2 Isikukood 3.2.2 Õpilase isikukood
3.1.3 Kodune aadress 3.2.3 Õpilase klass ja paralleel
3.1.4 E-posti aadress 3.2.4 Õpilase kodune aadress
3.1.5 Telefon 3.2.5 Õpilase seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi
3.1.6 Laenamise kuupäev 3.2.6 Õpilase seadusliku esindaja isikukood
3.1.7 Tagastamise kuupäev 3.2.7 Õpilase seadusliku esindaja kodune aadress
3.1.8 Laenamise põhjendus 3.2.8 Õpilase seadusliku esindaja e-posti aadress
  3.2.9 Õpilase seadusliku esindaja telefon
  3.2.10 Laenamise kuupäev
  3.2.11 Tagastamise kuupäev
  3.2.12 Laenamise põhjendus

Punktides 3.1 või 3.2 esitatud info põhjal vormistatakse vara tasuta kasutamise leping, mida edastatakse kooli esindaja allkirjaga allkirjastamiseks punktides 3.1.4 või 3.2.8 märgitud e-posti aadressile.
Laenatava vara andmed (seadme nimetus, inventarinumber, seerianumber) ning laenaja andmed (õpetaja puhul punktides 3.1.1, 3.1.4, 3.1.6 ja 3.1.7 ning õpilase puhul punktides 3.2.1, 3.2.8, 3.2.10 ja 3.2.11 esitatud info) kantakse Assettiger (assettiger.com) keskkonda. Peale laenamise või broneeringu registreerimist saadetakse laenaja emailile kinnituskiri.

4. Laenatud tehnika tagastamine
Tagastatav tehnika peab vastama vara tasuta kasutamise lepingus kirjeldatule. Tagastatud digitehnika  peab olema puhas, laetud akudega ning originaalseadistusega. Laenatud heli- ja videotehnika meediaruumi olemasolul tuleb see teha tühjaks. Kool ei vastuta tagastatud seadmes failide säilimise eest.

 

Viimati muudetud 21.02.2024