Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õpilase meelespea

Roheline stsenaarium

 • Kraadin ennast kodus enne kooliminekut, haigena kooli ei lähe.
 • Täidan koolis kokkulepitud reegleid.
 • Desinfitseerin koolimajja sisenedes käed ning läbin termokaamera kontrolli.
 • Pesen enne söömist käed seebiga.
 • Puhastan enne ruumist väljumist oma töölaua vastavalt õpetajaga kokkulepitud korrale.
 • Õppetööga seotud murede puhul küsin abi kas klassijuhatajalt, aineõpetajalt või tugispetsialistilt.
 • Teavitan koheselt klassijuhatajat koolipäeva jooksul tekkinud terviseprobleemist.

  

 

Kollane stsenaarium

 • Kraadin ennast kodus enne kooliminekut, haigena kooli ei lähe.
 • Täidan koolis kokkulepitud reegleid.
 • Desinfitseerin koolimajja sisenedes käed ning läbin termokaamera kontrolli.
 • Pesen enne söömist käed seebiga.
 • Puhastan enne ruumist väljumist oma töölaua vastavalt õpetajaga kokkulepitud korrale.
 • Õppetööga seotud murede puhul küsin abi kas klassijuhatajalt, aineõpetajalt või tugispetsialistilt.
 • Teavitan koheselt klassijuhatajat koolipäeva jooksul tekkinud terviseprobleemist
 • Olles hajutatud õppel jälgin iga päev Ekoolis ning Google Classroomis lisatud ülesandeid ning täidan neid.

  

 

Punane stsenaarium

 • Püsin kodus
 • Selleks, et oleks lihtsam jälgida õppimisi koostan endale päevaplaani ja järgin seda.
 • Jälgin iga päev Ekooli ning vajadusel ka Google Classroomi ning täidan seal olevaid ülesandeid.
 • Võimalusel suhtlen klassikaaslastega ja sõpradega digitaalselt.
 • Olen toeks kaasõpilastele.
 • Küsimuste korral võtan ühendust klassijuhataja ja/või aineõpetajaga (vajadusel tugispetsialistiga).

Viimati muudetud 23.06.2022