Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppenõukogu korraldus

Õppenõukogu korraldus

NR Ülesanded Korralise õppenõukogu aeg
 
Vastutav isik
 
I Valib õppenõukogu sekretäri;
Arutab läbi HEV õpilastele tugiteenuste võimaldamise;
Nimetab esindaja kooli hoolekogu koosseisu;
Kinnitab koolieksamite plaani;
Kinnitab lastevanemate üldkoosolekude ajakava;
Kinnitab kooli õppeaasta üldtööplaani ja eesmärgid;
Kinnitab koolikorralduslikud dokumendid.
31.august 2023 Õppenõukogu esimees
II III, IV Analüüsib õppekasvatustegevuse tulemuslikkust ja õppeaasta eesmärkide täitmist; tugiteenuste rakendamist vajadustest lähtuvalt.
 
48 nädal novembris 2023,  9 nädal veebruaris  2024 Õppenõukogu esimees
V Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale tööle ja 1. kooliastmes klassikursuse kordama jätmise; õpilaste tunnustamise õpitulemuste ning tunnivälise tegevuse eest 1- 8. klassides. 24. nädal juunis 2024 Õppenõukogu esimees
VI Otsustab põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise; tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel. 25. nädal juunis 2024 Õppenõukogu esimees
VII Arutab läbi ja avaldab arvamust kooli arengukava täitmise ning muudatuste kohta;
Arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava täitmise ning muudatuste kohta.
Arutab läbi ja avaldab arvamust kooli kodukorra täitmise ning muudatuste kohta.
34. nädal augustis 2024 Õppenõukogu esimees

Viimati muudetud 21.02.2024