Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Sport- psühholoogia

Vahetus: hommikune

Õppekeel: eesti keel

Õppesuunda toetavad valikained: spordikultuur ja eetika, ujumine, pallimängud: korvpall, võrkpall, jalgpall, kergejõustik, tantsuline liikumine, majandus ja ettevõtlus, psühholoogia, C-võõrkeel(prantsuse keel), õpilane peab olema spordiklubi liige ja treenima treeneri juhendamisel.

Lisaks saavad õpilased valida valikaineid, mis on mõeldud kõigile gümnaasiumiastme õpilastele(va sport-jalgpall) ja lähtudes iga õpilase huvist: fotograafia, arvutigraafika- meedia, kõne ja väitlus, robootika, riigikaitse, õiguse alused, geenitehnoloogia alused, religioonilugu, koorilaul.

A-võõrkeel: Inglise keel
B-võõrkeel: Vene keel

Viimati muudetud 11.05.2021