Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tervishoid-õendus

Vahetus: hommikune

Õppekeel: eesti keel

Õppesuunda toetavad valikained: Anatoomia ja füsioloogia(esmaabi, hügieen), Terve inimene(inimese kulg, seksuaalkasvatus ja planeerimine), Hoolduse alused ja toetus erinevates olukordades I- II(hoolduse alused ja hooldustoimingud, erivajadustega inimeste hooldus, koduhooldus, tegevusteraapia alused)Farmaatsia ja toitumine(koduapteek, immuniseerimine,toitumisõpetuse alused), Tervisedendus(tervisemõjurid), Meeskonnatöö(meeskonnatöö haiglas, erinevates tervishoiu ja sotsiaalvaldkonnasektorites, tsiviiltaktikaline käitumine ja esmaabisuurõnnetuse situatsioonis), PraktikaI-II (PERH).C-võõrkeel, tekstiõpetus.

Õppesuuna valikainetega sisuga võib tutvuda ainekaardi lehel.

Lisaks saavad õpilased valida valikaineid, mis on mõeldud kõigile gümnaasiumiastme õpilastele(va sport-jalgpall) ja lähtudes iga õpilase huvist: fotograafia, arvutigraafika- meedia, kõne ja väitlus, robootika, riigikaitse, õiguse alused, geenitehnoloogia alused, religioonilugu, koorilaul.

A-võõrkeel: Inglise keel

B-võõrkeel: Vene keel

Viimati muudetud 16.04.2020