Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lahtiste uste päev ja lapsevanemate üldkoosolek 19. septembril

Kogu päeva jooksul võivad lapsevanemad külastada ainetunde, kuid see tuleb eelnevalt aineõpetajaga kokku leppida.

16:30 avatakse aatriumis koolivormi laat

18:00 lapsevanemate üldkoosolek aulas
Päevakord:
  • Kokkuvõte kooli tervishoiutöötaja tegevusest 2022/2023 N. Pasieko (kooliõde)
  • Hoolekogu töö kokkuvõte ja uue koosseisu kinnitamine T. Kuus (HK esimees)
  • Projektide läbiviimisest Arte gümnaasiumis A. Loot (arendusjuht)
  • Ülevaade huvitegevusest alanud aastal M. Lang (huvijuht)
  • Kooli üldisest töökorraldusest S. Ebral (direktor)

19:00 lapsevanemate koosolekud klassides