Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Arte Gümnaasiumi töökorraldus õpetajate hoiatusstreigi ajal 10. novembril 2023

1. Koolimaja on reedel, 10.novembril, avatud tavapärastel kellaaegadel.

2. Kooli päevakavas on järgmised muudatused:
  1. ainetund ( 08.00- 8.45) on iseseisva õppimise tund kodus. Õpilane täidab õpetaja poolt antud ülesandeid või kohtub  distantstunnis Google Classroom´i keskkonnas. Korralduse selleks annab õpetaja.
  2. ainetund 9.00-10.00. Toimub õpetajate hoiatusstreik, õppetööd ei toimu.
  3. tunniplaanijärgsed ainetunnid algavad 10.00  3. ainetunniga.

Sirje  Ebral
Direktor

Tallinn, 07.11.2023