Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Visioon ja missioon

Visioon ja missioon

Tallinna Arte Gümnaasiumi tunnuslause, visioon, missioon ja toimimise põhimõtted

Tunnuslause

"Ei kunst ega tarkus pole meie jaoks, kui me neid ei õpi!"

Avatud
Rõõmus
Tegus
Ettevõtlik
 

Tallinna Arte Gümnaasiumi missioon
Koostöös perede ning kogukonnaga, säilitades omanäolisuse ja traditsioonid, toetame õppija kujunemist ennastjuhtivaks, mitmekülgseks, Eesti rahvuslikku kultuuri kandvaks kodanikuks.

Tallinna Arte Gümnaasiumi visioon
Tallinna Arte Gümnaasium loob õppijale ajakohased valikuvõimalused haritust väärtustavas ja ühtekuuluvust toetavas koolis. Annab suuna  eneseteostuseks ja elukestvaks õppeks.

Tallinna Arte Gümnaasiumi väärtused

  • Kaasamine ja koostöö on harituse ja tarkuse võti.
  • Vastutustundlik ja professionaalne õpetamine ning tulemuslik ja loov õppimine tagab hea hariduse.
  • Uuendusmeelne ja lahenduskeskne tegutsemine viib konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku tulemuseni.
  • Rahvuskultuuri ja emakeele hoidmine kasvatab riigile ustavaid kodanikke.
  • Keskkond ja vaimne tervis on kõigile tähtsad ning me hoolime nendest.
  • Kultuuriline mitmekesisus ja inimeste erinevused rikastavad koolielu ja muudavad meid sallivaks.
  • Me väärtustame üksteist ja oma kooli ning tunneme end siin hästi.

Viimati muudetud 03.11.2023