Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia hoolekogu liikmed

Lasteaia hoolekogu liikmed

Hoolekogu liikmed 2023/2024 õppeaastal

Annika Sever - Tähelaste rühma lapsevanem
Mari-Liis Toobal - Mesikäpa rühma lapsevanem
Helin Kerna - Linnupoegade rühma lapsevanem
Kerli Liksor - Lepatriinu rühma lapsevanem
Tanel Jairus - Sipsikute rühma lapsevanem
Marina Moltšanov - Naerulindude rühma lapsevanem
Laura Saar - Kiisupere rühma lapsevanem
Maari Talvist - Tähemaa rühma lapsevanem
Eva-Maarja Mand - Mesimummude rühma lapsevanem
Alar Vinkel - Punapõskede rühma lapsevanem
Eneli Kajak - õpetajate esindaja
Regina Truman - linnaosa esindaja
 

Hoolekogu töö põhimõtted on ära toodud Koolieelse lasteasutuse seaduses, mille järgi hoolekogu:

1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstabekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.


Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord on määratletud Koolieelse lasteasutuse seaduse ja Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise korraga.

Viimati muudetud 12.02.2024