Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia missioon ja visioon

Lasteaia missioon ja visioon

Tallinna Asunduse Lasteaia missioon on:  

Koostöös peredega toetame lapse igakülgset arengut, pakkudes talle erinevaid võimalusi olla iseseisev, loov ja ettevõtlik isiksus kiiresti arenevas ühiskonnas.

Tallinna Asunduse Lasteaia visioon on:  

Tallinna Asunduse Lasteaed on lapsekeskne, väärtustel põhinev ja turvaline lasteaed.

 

Tallinna Asunduse Lasteaia väärtused on:

 • Mängulisus - mängu ja õppimise kaudu saame uusi kogemusi. Oleme avatud teadmistele, oskame neid hankida ja tulemusi hinnata, suudame läbi õpitu aidata ja suudame oma õppimise ise juhtida. Usume, et kõik, mida teeme, annab hea tulemuse ning aitab meid paremuse poole.
 • Loovus - oleme ise algatajad, valime ise vahendid, seame ise eesmärgid ja viime ise ellu. Aitame ennast ja teisi, saame üle oma kartustest ja julgeme võtta väljakutseid. Anname panuse vastavalt oma võimetele ja oskustele. Läbi tehtud vigade toetame püüdlusi edasiliikumiseks.
 • Individualiseerimine - väärtustame ideid ja arvestame kõikide osapoolte huvidega. Märkame igaühe andeid ja potentsiaale ning aitame ülesse leida igaühe tugevused. Anname tagasisidet tegevuste ja tehtu kohta.
 • Turvalisus - teeme kõike käsikäes - laps, lasteaed ja vanemad. Julgeme ja tahame omavahel jagada rõõme ja muresid. Aitame ja abistame oma kaaslasi. Tunnustame, märkame, suuname ning innustame.

Meie lasteaed on koht, kus:  

 • lapsest kasvab iseseisvalt otsustav isiksus    
 • lapsele on loodud turvaline ja hooliv keskkond igakülgseks arenguks    
 • toimub pidev koostöö lastevanematega, andmaks neile nõu nii    kasvatus- kui õppeküsimustes    
 • lastega tegeleb ühtne arenemisvõimeline meeskond, kes lähtub kogu oma tegevuses lapse huvidest ja vajadustest    

Laste õpetamisel ja kasvatamisel lähtutakse lapsekeskse metoodika põhimõtetest, väärtustades järgmisi põhimõtteid:   

 • Mängulisus      

Laps õpib iga päev midagi uut läbi mängu. Õppimine ja arenemine toimub mängu kaudu. Täiskasvanute ülesanne on tagada turvaline ja lapsekeskne keskkond mängimiseks.   

 • Individualiseerimine      

Et osata individualiseerida, peavad täiskasvanud teadma lapse tervist, kehalist, vaimset ja emotsionaalset arengut. Täiskasvanud jälgivad last ning annavad hinnangu tema arengule. Vajadusel koostatakse individuaalne õppeplaani.  

Individualiseerimise peamiseks toetajaks on lapsekeskne rühmaruum, kus tegevuskeskustes on lastele planeeritud nende arengutasemele vastavad tegevused ning lastele on antud    võimalus ise valida tegevuse aeg ja koht.   

 • Valikuvõimaluste loomine      

Täiskasvanud loovad rühmaruumi korralduse abil lastele valikuvõimalused. Sobivaim selleks on tegevuskeskuste põhimõtetel toimiv rühmaruum. Tegevuskeskustes on lastele antud  võimalus olla isikupärane ning vastavalt võimetele ja huvidele valikuid teha.   

 • Perekonna osalus      

Olulisel kohal on suhtlemine lasteaia ja lapse pere vahel. Pered on alati oodatud lasteaeda mängima, abistama ja õpetajatega kohtuma. Peresid julgustatakse ühinema laste tegevustega ja lastele tutvustama oma oskusi.

Viimati muudetud 12.02.2024