Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakoha taotlemine

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Lapsele koha saamiseks tuleb laps lisada järjekorda. Lapsevanemal on õigus valida kuni kolm lasteaeda, kuhu ta soovib oma lapse järjekorda panna. Lapse lasteaia järjekorda panemiseks on võimalik esitada direktorile vastuvõtu ajal (E 16.00 - 18.00 ja N 9.00 - 11.00) koha peal taotlus (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader) või e-postiga (digiallkirjastatult). Taotlust saab täita ka koha peal.

Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda iseteeninduskeskkonnas

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august. Kohti hakatakse pakkuma järjekorra alusel alates 01.maist kirjalikult vanema poolt taotluses märgitud viisil (e-posti või kirja teel).

Vabade kohtade olemasolu korral pakutakse kohti terve aasta kestel. Kui mõni koht vabaneb, siis pakutakse seda järjekorras esimesele ootavatele lapsele esimesel võimalusel. Mitte järjekorra alusel pakutakse kohti üksnes sellisel juhul, kui koht vabaneb sellises vanuserühmas, kus kõik lapsed on ühevanuselised ja selles vanuses lapsi järjekorras kohta ootamas ei ole.

Igal lapsevanemal on võimalus saada infot oma lapse koha kohta järjekorras. Selleks tuleb saata lapse nime ja isikukoodiga järelpärimine lasteaia direktorile ([email protected]). Samuti on võimalik infot järjekorra kohta saada direktori  (E 16.00 - 18.00 ja N 9.00 - 11.00).

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024