Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiateenuse eest tasumine

Kohatasu (vanemate poolt kaetav osa)

Lapse lasteaias käimisel tuleb tasuda igakuiselt kohatasu, mis alates 01.01.2020 on 71.25 eurot. Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“.  Lasteaiateenuse arve esitatakse vanema meiliaadressile peale kuu lõppemist.

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada munitsipaallasteaia kohatasu vabastust kuni 80% juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (584 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. 

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Toiduraha

Tallinnas registreeritud lapsele on toitlustamine lasteaias tasuta. Tallinna Asunduse Lasteaia toidupäeva maksumus on aiarühmas (lapsed 3-5a) 2,00 eurot, vanemas aiarühmas (lapsed 6-7a) 2,00 eurot ja sõimerühmas 1,79 eurot. Toidupäeva maksumusest 45% moodustab lõunasöök, hommikusöök 20%  ja õhtusöök 35%. Võimalik on taotleda vabastust hommiku- ja/või õhtusöögist.  

Alates 01.05.2020 osutab Tallinna Asunduse Lasteaia lastele toitlustusteenust Baltic Restaurants Estonia

Viimati muudetud 28.09.2020