Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppemetoodika

Tallinna Asunduse Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub lapsekesksuse põhimõtetest lähtudes. Lapsekeskset metoodikat järgides on tegevused kohandatud igale lapsele, last abistatakse kavandatud tegevuse valikul.

 

Lapsekeskse metoodika peamised seisukohad on:

  • lapsed arenevad paremini, kui nad ise on veendunud õppimise vajalikkuses;
  • hoolikalt planeeritud keskkond julgustab last arvamust avaldama, algatama ja looma;
  • lapsed õpivad siis, kui nad püüavad ümbritsevast maailmast aru saada;
  • lapse arendamise aluseks peab olema õpetamisviis, mis püüab aru saada ja hinnata lapse loomulikku kasvamist ja arenemist.

 

Õpetaja/täiskasvanu peamine ülesanne on last abistada ja toetada ning muuta õppimine lapse jaoks huvitavaks pakkudes erinevaid vahendeid, materjale, juhiseid.

 

2021/2022 õppeaastal kasutavad õpetajad õppe- ja kasvatustöös aktiivõppemeetodeid (projektõpe, avastusõpe, õuesõpe, robootika).

Viimati muudetud 26.08.2021