Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Koolituskonverents "Avatud südame ja hea sõnaga"

12.mail toimus Tallinna lasteaiaõpetajatele (ja juhtkonnale) koolituskonverents "Avatud südame ja hea sõnaga", mis keskendus sellele, kuidas hoida iseend õpetajana ning seejuures toetada lapsi ja luua neile turvalist keskkonda, pannes erilist rõhku just muu kultuuri- ja keeletaustaga lastele ning sõjapõgenikest lastele. 

Konverentsi esinejate ühiseks uskumuseks oli see, et iga laps on eriline ja oluline ning, et me saame lapsi toetada siis, kui oleme ise toetatud. 

Konverentsil esinesid Maili Liinev, Tuuli Vellama, Ruslan Troschynskyi, Marilyn Palla ning meie lasteaia töötajad Marin Verlin ja Eeva Kütt. Konverentsi modereeris Kerttu Geidik.

Marin jagas mõtteid sellest, kuidas kohandada õpikeskkonda erilisele lapsele - nii füüsilist kui ka vaimset. Nii füüsilise kui vaimse keskkonna kohandustega ja vajalike vahenditega on võimalik luua laste jaoks turvaline ja tore koht, kuhu igapäevaselt tulla ning kus õppida ja kasvada. 

Eeva jagas oma kogemust sellest, kuidas toetada muukeelseid lapsi eestikeelse õppega rühmas - kuidas läheneda lastega, kellega me ei räägi ühte keelt, kuidas nendega suhelda ja näidata, et nad on rühma oodatud, kuidas tekitada usalduslikku ja turvalist keskkonda rühmas. 

Konverentsipäev oli igati inspireeriv ning see oli suurepäraseks võimaluseks meie lasteaia töötajatele jagada oma vahvaid ja igati kasulikke kogemusi! 

Konverentsipäeva saab kokku võtta järgmiste märksõnadega: 

  • SOOJUS, AVATUS ja TURVALISUS
  • MÄRKAMINE, MÕISTMINE ja HOOLITSEMINE
  • KEHAKEEL, SÜDAMEKEEL ja MÄNGUKEEL

Aitäh Eevale, Marinile ja Kerttule meie lasteaeda esindamast!