Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lepatriinude projektid novembris ja detsembris

Novembris kandis Lepatriinude projekt pealkirja "Kuidas saan teada?", projektis keskenduti laste huvi toetamisele teadmiste ja teada saamise vastu.

Projektis sooviti uurida, mida saadakse raamatutest teada; mida saadakse läbi katsete teada; mida saadakse küsimiste kaudu teada; tutvuti erinevate meeltega ning uuriti, kas meelde kaudu ka teadmisi saab. 

Projekti peamised eesmärgid: 

  • laps tunneb huvi uute teadmiste vastu
  • laps väärtustab oma saavutusi (sain teada)
  • laps osaleb lihtsamas dialoogis

Projekti ajal lõimiti enamik õppetegevusi katsete ja robootikavahenditega, et rikastada igapäevaseid tegevusi. 

Projekti käigus õppisid lapsed rohkem küsimusi esitama, dialoogis osalema ning kogusid uusi põnevaid teadmisi. Ka projekti algul püstitatud küsimused leidsid vastuse. 

Projekti tulemusel valmis ühistööna rühmaraamat "Kuidas saime teada?"

Vaata pilte siit

Detsembris kandis Lepatriinude projekt pealkirja "Lepatriinude jõulud".

Nagu pealkirigi ütleb, keskenduti lastega selles projektis jõuludele. Projekti läbiviimisel võeti aluseks raamat ja multifilm "Lepatriinude jõulud".

Projekti peamised eesmärgid:

  • Laps teab ja nimetab talve iseloomulikke tunnuseid
  • Laps eristab jõulu sümboleid
  • Laps kirjeldab pilti/jutukest täiskasvanu suunavate küsimuste abil
  • Laps eristab kolmnurka
  • Laps eristab nelinurka

Projekti käigus said lapsed meisterdada jõuluehteid, ehtida kuuske, kirjutada koos õpetajaga jõuluvanale oma jõulusoovi,  teha talisporti. Koos said lapsed kuulata ja jutustada lugu "Lepatriinude jõulud" ning vaadata ka samanimelist multifilmi. 

Selles projektis toodi olulisena välja, et lapsed hakkasid avatumalt oma ideid väljendama ja looma (3-4a rühm, esimene projektõppe aasta, tegemist on rühma neljanda projektiga). 

Projekti tulemina toimus rühma üritus "Jõuluhommik". 

Vaata pilte siit

Aitäh asjalikele ja vahvatele Lepatriinudele!