Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Audititoetus

Audititoetuse eesmärk on suurendada korterelamute ohutust ja energiasäästlikkust. 

Toetust saab taotleda kolmes kategoorias: 

  • rõdude ja varikatuste audit, et selgitada välja rõdude ja varikatuste tehniline seisukord 
  • energiaaudit, et selgitada välja korterelamu energiakasutus 
  • katuse ja/või rõdude kandevõime audit, et selgitada välja taastuvenergia tootmise seadmete, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamise võimalus

Toetuse määrad

Ülemmäär on 70% korterelamu auditi maksumusest, kuid: 

  • rõdude ja varikatuste auditi puhul maksimaalselt 1000 eurot
  • energiaauditi puhul maksimaalselt 3000 eurot
  • katuse ja/või rõdude kandevõime auditi puhul maksimaalselt 3000 eurot

 

Toetuse tingimused 

Toetust antakse Tallinnas asuvale enne 2000. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kahe või enama korteriga elamule. Toetust antakse pärast 1. jaanuari 2018. aastal tehtud auditi maksumuse hüvitamiseks. 

  1. Rõdude ja varikatuste audit peab sisaldama hinnangut korterelamu kõikide rõdude ja varikatuste ehitustehnilise seisukorra kohta ning soovitusi nende hooldamise ja/või renoveerimise kohta. 
  2. Energiaauditi aruanne peab sisaldama hinnangut korterelamu seisukorra kohta ning tarbitava kütte kogust ja hinda, tarbimise analüüsi ja selle põhjal tehtud järeldusi taastuvenergia tootmise seadmete, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamise majandusliku otstarbekuse kohta. 
  3. Katuse ja/või rõdude kandevõime audit sisaldab hinnangut konstruktsioonide kandevõime ja neile taastuvenergia tootmise seadmete paigaldamise võimalikkuse kohta.

Taotlusi võetakse vastu aastaringselt, kuni toetuse maksmiseks kavandatud eelarves raha jätkub.  

Toetuse andmine 2022. aastal 

 
  Rõdude ja varikatuste audit Energiaaudit Katuse ja/või rõdude kandevõime audit
Eelarve 30 000€

532 000€

(rohepöörde tegevusteks mõeldud eelarve kokku)

532 000€

(rohepöörde tegevusteks mõeldud eelarve kokku)

Toetuseks eraldatud summa 11294,20    
Menetluses taotlusega broneeritud      
Vabu vahendeid 18705,80    
Esitatud taotlusi, millest: 14    
välja makstud 14    
menetluses 0    
tagasi lükatud 0