Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Avalik teave

Riiklik järelevalve 

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

1. septembrist 2017 asusid tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Kontakt:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088,
telefon 735 0222,
e-post: hm@hm.ee

Järelevalvet teostavad ka:
Päästeamet (Raua 2, 10124 Tallinn, tel 628 2000, e-post rescue@rescue.ee)
Tööinspektsioon (Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn, tel. 640 6000, e-post ti@ti.ee)
Terviseamet (Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn, tel. 794 3500, e-post info@terviseamet.ee)
Põllumajandus- ja Toiduamet (Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, tel. 605 1710, e-post pta@pta.agri.ee)
Andmekaitse Inspektsioon (Tatari 39, 10134 Tallinn, tel. 627 4135, e-post info@aki.ee)
Keeleamet (Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, tel. 626 3346, e-post info@keeleamet.ee)
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet (Endla 10A, 10122 Tallinn, tel. 667 2000, e-post info@ttja.ee)
Keskkonnaamet (Roheline 64, 80010 Pärnu, tel. 662 5999, e-post info@keskkonnaamet.ee)
Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, tel. 640 4590, e-post haridusamet@tallinnlv.ee)

Riigihanked

Hetkel aktiivseid riigihankeid ei ole.

Kohtulahendid

Kohtulahendid puuduvad.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Puuduvad

Eelarvega seonduv teave

Tallinna linna eelarve
 

Vabad töökohad

https://info.haridus.ee/Too

Filtreerige kasutades sõna "Pelgulinna"

Hankekord

Tallinna Linnavalitsus võttis 04. oktoobril 2017 vastu määruse nr 30 „Tallinna hankekord“. Määrus jõustus 10. oktoobril 2017 ja on ülelinnaliseks hankekorraks kõigile Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele. Määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/407102017066)
 

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutav isik, sh vastutav isik ostumenetluste korraldamisel, on Pelgulinna Gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur.
Kontakt: tonu.piibur@pelgulinna.edu.ee, tel: 5116265
 

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund

Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel

Korruptsiooni ennetamise juhend

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta puudub.

Korruptsioonivastase seaduse veebikoolitus: https://www.youtube.com/watch?v=ajfY8D49HCs

Viimati muudetud 13.11.2023