Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

IDEEKORJE: Uuenev Kase park

IDEEKORJE: Uuenev Kase park

kase park üldpilt_ajapaik.jpg

Tallinna linnaplaneerijad küsisid tagasisidet projekteeritavale Kase pargile. Kase pargi eskiisprojektiga sai AvaLinn äpis tutvuda ja tagasisidet anda 10.-29.01.2018. Uuri tulemusi kaardil:

Kase park on endise metsaala jäänuk, mis laiub 7,2 hektaril ja on looduskaitse all. Pargi suurim väärtus on tema looduslikkus, pargile annab eriomase ja ainulaadse ilme kivikülv. Parki ümbritsevad kool, lasteaed, elamualad ja kavandatav Kopli liinide asum. Arvestades kõike eelnevat on pakutud pargilahenduse lähtekohad järgmised:
 
  • Ümbritsevatele praegustele ja tulevastele elanikele mitmekesiste tegevustega puhkeala pakkumine;
  • pargi looduslikku ilme ja kivikülvi maksimaalne säilitamine ja esiletõstmine;
  • lisatavate väikevormide abstraktsus, mis soodustab loovtegevusi ja selge eristumine olemasolevast keskkonnast;
  • tegevuste hajutamine n-ö tegevustaskutesse üle kogu pargiala. See annab pargi kasutajale võimaluse jalutada ühest tegevuspunktist teise ja kasutada kogu pargiala võrdselt. Välditud on suurte tegevuskeskuste (nt ulatuslike mängu- või sportimisalade) koondumist ühte kohta (v.a taraga piiratud koerte tegevusväljak).

Pargi selgroog ehk peatelg on jalgtee, mis ühendab (ühistranspordiühendusega) Kopli tänavat Sepa tänavaga. On eeldatav, et uue Kopli liinide asumi valmimisega muutub see olulisimaks ühenduslüliks kergliiklejale ja jalakäijale.

Peatelje äärde on kavandatud seitse taskut eri tegevustega. Pargi keskel on peaväljak, kus vajadusel saab korraldada kontserte või muid avalikke üritusi.

Tegevustaskud ulatuvad üle neid ühendava tee (nt peatelje). Nii on sekkumine looduskeskkonda minimeeritud ning juurdepääs tegevustele maksimaalne.

Olemasoleva teedevõrgustiku baasil on kavandatud mitu jooksurada, jõujaamadega sportimisrada ning lastele mängimisrada, lisaks pargi põhjaossa, niidulaadsemasse keskkonda sisseniidetud radadega piknikuala.

Seljatugedega Istumispingid ja prügikastid asuvad pargis tegevustaskutes. Võtmekohtades (tegevustaskud, peaväljak) asuvad ka jalgrataste kinnituskohad.

kase park üldpilt.jpg

tingmärgid.JPG

Viimati muudetud 21.02.2024