Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

TLÜ linnakorralduse magistrantide tööd 2017

Linnakorraldus_2-juuni2017_plakat_web.jpg

Lõputööde kaitsmised kl 14 – 16:

Marko Veermets „Linliku infrastruktuuri omaduste kujunemine Tallinna trammivõrgu näitel“ (juhendaja: Tarmo Pikner, PhD)

Jaanika Nurk „Kruiisisadama atraktiivsus, kruiisituristi käitumine ja selle mõju linnale Tallinna näitel“ (juhendaja: Tauri Tuvikene, PhD)

Skoone ala rühmatööde postrite esitused kl 16 – 18:

Tallinna Ülikooli linnakorralduse magistrandid tutvustavad Skoone ala analüüsi ja tulevikunägemusi. Alates õppeaasta algusest on viis tudengite rühma analüüsinud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti osalusel tehtava rahvusvahelise Baltic Urban Lab projektiga seoses Skoone ala seniseid kasutusi ning nende pinnalt järk-järgulist arendamist, jalakäijate liikumisteid, mürageograafiaid ja turismivõimalusi. Baltic Urban Lab on ELi kaasrahastamisel ajavahemikus oktoober 2015 – oktoober 2018 ellu viidav linnaplaneerimise alane koostööprojekt, kus projekti partnerlinnad Turu, Norrköping, Riia ja Tallinn tegelevad pruunalade (endiste tööstus- ja raudteealade) taas kasutuselevõtuga aktiivse linnaruumina. 

Posterettekannete teemad:

1) Skoone ala planeerimine - telliskivistumine vs vanalinnastumine (11,5MB) Heret Annus, Mari Järvis, Elle Altmets
2) Skoone ala kui ühendaja (19,9MB) Robert Mirski, Kristi Rummel, Marko Veermets
3) Liiklusmüra teadvustamine Skoone vöö rekreatiivala kujundamisel (3,8MB) Kaisa Vajak, Tarmo Richard Klamp, Kristina Amor, Erki Koht
4) Skoone bastion (9,9MB) Regina Nahkor, Heidi Heinsaar, Nadja Bruk
5) Turistide Skoone – alternatiivne Tallinn (3,8MB) Alise Udam, Jaanika Nurk, Tiina Kivila

Juhendajad: Tarmo Pikner, Helen Sooväli-Sepping, Tauri Tuvikene

Viimati muudetud 27.06.2017