Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Biolagunevate jäätmete liigiti kogumine

Tallinna ettevõtlusteenistuse ringmajanduse osakond annab konsultatsiooni biolagunevate jäätmete käitluse küsimustes, ja aitab probleemide lahendamisel jäätmete liigiti kogumise korraldamisega kodudes ja ettevõtetes.

Biolagunevate jäätmete hulka kuuluvad köögis tekkinud orgaanilised jäägid, kodus ja aias tekkinud haljastusjäätmed, toiduainete tootmisel tekkinud orgaanilised jäätmed, kontorites, restoraanides jm söögikohtades eraldi kogutud toidujäätmed. Biojäätmete mahutisse on lubatud ka lisada majapidamispaberit, pabersalvrätte, kohvipaksu, paberfiltreid, toataimi, lõikelilli.

Kui kavatsete korralda kodukompostimist, nt rajada või osta kompostimisnõu, siis teil on võimalus saada vajalikku informatsiooni ringmajanduse osakonna spetsialistidelt. Aitame teil ka lahendust leida juhul, kui te hakate biojäätmete kogumise ja töötlemisega tegelema pealinna territooriumil, korraldada biojäätmete taaskasutamist, otsite lähimat võimalikku biojäätmete vastuvõtupunkti või kavandate ettevõtte jäätmehooldust.

Kodumajapidamises, kontorites ja mujal tekkinud biojäätmed tuleb üle anda korraldatud jäätmevedu süsteemi kaudu pealinna poolt hanke korras määratud jäätmevedajale.

Kodumajapidamises tekkinud haljastusjäätmed, nt. puulehed on võimalik üle anda piiratud kogustes linna jäätmejaamades. Asutused ja ettevõtjad peavad andma oma haljastusjäätmed vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.