Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooni ennetus

 

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.  

Haridusteenuse osutamine on avaliku ülesande täitmine. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund. Seega on lasteaiadirektor ametiisik, kellel on ametiseisund. Korruptsiooni eest vastutav isik on Ljubov Vassiljeva, ljubov.vassiljeva@delfiin.edu.ee, telefon 6521414.

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund:  direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja.

Korruptsioonivastase seaduse ja Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ kohaselt on  lasteaiadirektor kohustatud järgima tegevus- ja toimingupiiranguid ning esitama ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni.

Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit.

Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee.

Viimati muudetud 06.04.2023