Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Lasteaia Delfiin 2021-2022 õppeaasta teema on: Ma uurin, avastan ja hoian ümbritsevat keskkonda. 

 Õppeaasta eesmärgid:

  1. Keskkonnahariduse abil edendame jätkusuutlikku arengut, õpime hoidma ja väärtustama meid ümbritsevat keskkonda.
  2. Õppe- ja kasvatustegevus toetub projektõppele, rakendades ja arendades lapsest lähtuvat metoodikat.
  3. Õppetegevusse on lõimitud kaasaegsed robootika- ja digivahendid.
  4. Läbi kokandustegevuste toetada laste sotsiaalsete oskuste arendamist.
  5. Laps saab läbi mängu, õuesõppe ja avastusõppe  mitmekesiseid teadmisi ja praktilisi oskusi terviseteadlikust käitumisest.

Viimati muudetud 23.03.2022