Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Lasteaia Delfiin 2022-2023 õppeaasta teema on: Loodusega käsikäes. 

 Õppeaasta eesmärgid:

  1. Laps omandab uusi teadmisi teda ümbritsevast loodusest ning inimese ja looduse omavahelistest seostest.
  2. Lastel on kujunenud arusaam tervist toetavatest tegevustest: tervislikud toiduvalikud, kehaline aktiivsus, sõbralikud suhted (läbi aktiiv- ja õuesõppe).
  3. Õppe- ja kasvatustegevus toetub projektõppele, rakendades ja arendades lapsest lähtuvat metoodikat.
  4. Õppetegevusse on lõimitud kaasaegsed robootika- ja digivahendid.

Viimati muudetud 01.09.2022