Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Lasteaed Delfiin koolivalmiduskaart

Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolivalmiduskaardi vorm on lasteaia poolt välja töötatud. Koolivalmiduskaardi koostamise aluseks on lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemused.

Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lasteasutusest lahkudes hiljemalt 20.juuniks, seadusega kehtestatud korras. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

 

Lehekülge haldab Triin Tubala

Kontakt: triintubala@gmail.com

Viimati muudetud 23.06.2022