Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt ja väljaarvamine lasteaias Delfiin

Vastuvõtt ja väljaarvamine lasteaias Delfiin

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg.  

Taotlusesitatakse ühe valitud lasteasutusedirektorile koha peal või e-postiga, taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul.  

Lasteaiadirektor väljastab kolme tööpäeva jooksulkoha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.  

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.

Lasteaiakohtadega seotud toiminguid on võimalik teha Tallinna Hariduse iseteeninduskeskkonnas https://info.haridus.ee/lasteaiakoht. Teenus on kättesaadav ka portaalis eesti.ee, kust toimub suunamine Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonda.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.  

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel. 

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Viimati muudetud 21.02.2024