Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Dokumendiregister

 

Tallinna Sõbrakese Lasteaed  dokumendiregister asub SIIN.

 

Dokumentide kataloog

Tallinna asutuste dokumendiregistri kaudu avalikustatakse linna ametiasutuste dokumendihaldussüsteemis Postipoiss registreeritud dokumendid. Lisaks avalikustatakse linna asutustes kehtestatud hindade, mittetulundustegevuse toetuste ja välisprojektide korraldamisega seonduvad dokumendid.

Tasuliste avalike teenuste hinnad on leitavad avalike teenuste andmekogu teenuskaartidelt /teenused.

Teeles menetletavad Tallinna Linnavolikogu esimehe, Tallinna Linnapea ning ametiasutuste üldkäskkirjad ja linnaosavanema korraldused avalikustatakse alates 01.01.2021 Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Alates 2021. aastast võtavad Tallinna Haridusameti hallatavad koolid, lasteaiad ja huvikoolid järk-järgult kasutusele dokumendihaldussüsteemi Postipoiss. Kui Te ei leidnud ripploendist soovitud asutust, siis avalikustatakse selle asutuse dokumente veel Eesti koolide haldamise infosüsteemis (EKIS). Kui asutus on ripploendis küll olemas, aga vajalikku dokumenti registris ei leidu, võite esitada asutusele teabenõude.

Kui ripploendist valida asutus ja aasta, siis kuvatakse ainult sellel aastal ja valitud asutuses registreeritud dokumendid. Need on järjestatud registreerimiskuupäeva järgi selliselt, et uuemad on kõige ees. Dokumendi sisuga saab tutvuda selle pealkirjal vajutades.
Õigusaktide kataloogi valimisel suunatakse kasutaja Tallinna õigusaktide registrisse, kus on võimalik tutvuda Tallinna linna õigusaktidega.
Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda linna töötaja portaali kinnitusdokumentide registris.

„Asutusesiseseks kasutamiseks“ märkega dokumentide kohta on registris näha ainult metaandmed, kus eraisiku nimi on asendatud initsiaalidega. Sellise dokumendi sisuga tutvumiseks tuleb esitada teabenõue.

 

Tallinna Sõbrakese Lasteaia asjajamiskord asub siin.

Viimati muudetud 18.10.2023