Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Eestkostjaks saamine

Eestkoste seatakse lapse üle, kelle vanemad ei kaitse lapse seaduslikke õigusi ja huve. Eestkoste seadmist korraldab lapse rahvastikuregistri järgse elukoha linnaosavalitsus. Linnaosavalitsus selgitab välja eestkostjaks sobiva isiku ja hangib tema nõusoleku saada eestkostjaks. Linnaosavalitsus küsib ja arvestab eestkoste seadmisel lapse ning teiste seotud osapoolte arvamust.

Kui huvitatud isik on teinud kohtule avalduse lapse üle eestkoste seadmiseks, kogub ja esitab linnaosavalitsus kohtu korraldusel eestkoste seadmiseks vajalikud andmed ning annab need kohtu ettepanekul kohtule.