Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

2016.a nominendid

2016.a nominendid

2015. aasta restaureerimispreemiate kätteandmine toimus 31. mail 2016 restoranis „Tuljak“.

tuljak_5950.jpg

Linnaplaneerimise amet tunnistas parimaks restaureeritud mälestiseks Pirita teel asuva restorani „Tuljak“, mis valmis Valve Pormeistri projekti järgi 1965.aastal. Hoonet laiendati 1970. aastate esimesel poolel ning ehitati ümber 1990. aastatel. Kümnendi tühjana seisnud hoone seisukord muutus avariiliseks. Uus omanik osaühing Baltek Arendus alustas 2014.aaastal ettevalmistusi restoranihoone restaureerimiseks. Apex Arhitektuuribüroo koostatud restaureerimisprojekti eesmärgiks oli arhitektuurse kujundusidee taasloomine, kuivõrd arhitektuurajalooliselt väärtuslikke detaile oli vähe säilinud. Muinsuskaitse eritingimused koostasid Maris Mändel ja Jüri Türkei. Muinsuskaitse järelevalve eest vastutas Maris Mändel. Restaureerimistööde järel on see maamärgilise tähtsusega hoone külastajatele jälle avatud oma algses funktsioonis.

tuljak_5903.jpg

Linnaplaneerimise amet tunnistas parimaks restaureeritud interjööriks vanalinnas Pika ja Pühavaimu tänavate nurgal asuva „Maiasmoka“ kohviku teise korruse laienduse. Algselt oli 1876.aastal valminud hoone teine korrus kujundatud juugend-stiilis. Sama korruse kohvikuruumide viimane ulatuslik rekonstrueerimine toimus 1977-1984. aastatel. Pikalt kasutuseta seisnud ruumide restaureerimist alustas Aktsiaselts „Kalev“ eelmisel aastal. Muinsuskaitse eritingimused koostas Tiina Linna. Sisekujunduse projekti juures olid abiks Kalju Palo ja Maarja Marga. Restaureerimise järel on Tallinna vanalinna lisandunud väärikas ja maitsekalt kujundatud interjöör.

maiasmokk_5842.jpg

Ajalooliste hoonete korrastamine miljööaladel on mõnikord isegi keerukam kui ehitismälestiste korrastamine. Hooneid on eri aegadel räsinud pikk hooldamata olek, nõukogudeaegsed kapitaalremondid, mis tihti on moonutanud hooneid tundmatuseni ning kaasajal kiire kasumi saavutamiseks ehitusprojekti eirav ehitamine või heapermeheliku suhtumise puudumine. Täna on rõõm tunnustada neid, kes on võtnud oma eesmärgiks meie puitasumites paiknevate hävimisohus hoonete säilitamise ja nende algupärase välisilme taastamise või hoolimatu ehitamise käigus rikutud hoonete miljöösse sobiva välimuse ennistamise. Tunnuse pälvivate ettevõtete ja korteriühistute tegevus on rikastanud miljööväärtuslike asumite säilimist terviklikuna. Eeskujulikult korrastatud vanad hooned rõõmustavad omanikke, linnakodanike ning meie linna külalisi osundades maailma mastaabiski eripärase puitehituse traditsiooni säilimisele ja selle väärtustamisele. Rekonstrueerimise käigus selja sirgeks lükanud väärikad ajaloolised elamud on miljööalade õied. Põnevust lisab iga hoonega kaasas käiv pikk ajalugu, huvitavad juhtumised ja elusaatused.

maiasmokk_5851.jpg

Tallinna Linnaplaneerimise Amet tunnustab ettevõtte Perton Ehituse tegevust Luise tn 25 ja Luise tn 27 kinnistustel asuvate aastaid tühjalt seisnud ja korduvalt lammutamisohus olnud kolme hoone päästmisel ning taastamisel. Luise tn 25 hoone projekteeris 1894. aastal arhitekt Aleksander Knüpfer, Luise tn 27 tänavaäärse hoone projekteeris 1894. aastal arhitekt Konstantin Wilcken ning 1899. aastal projekteeris samale kinnistule hoovihoone insener-arhitekt Nikolai Heraskov. Vastutustundliku ja professionaalse tegutsemise tulemusel on väärtuslikud hooned linnaruumis säilinud ja eeskujuliku rekonstrueerimise tulemusel uuele elule aidatud. Hoonete välisilmelised detailid on taastatud koopiana, säilitatud on kõik algupärased dekoorielemendid. Tehniliselt halvas olukorras olnud ja põhimõttelise lammutusloa saanud hoovihoone õnnestus siiski säilitada ning selle tänavapoolsele fassaadile on tehtud algse arhitektuuriga sulanduv juurdeehitis. Luise tn 25 ja Luise tn 27 kinnistutel asuvate hoonete rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti koostajana tunnustame Arhitektuuribürood RAF OÜ.

luise27_5808.jpg

Parima korrastatud majana miljööalal tunnustame Toompuiestee 13 hoovihoone hävingust päästmise ja miljöötundliku korrastamise eest ettevõtet Endover Kinnisvara. Hoovisügavuses paikneva elamu on projekteerinud 1896. aastal insener-arhitekt Nikolai Heraskov. Hoonet iseloomustab unikaalne sammastele toetuv dekoreeritud erker, algse majaomaniku Maia Rabba uhkus. Arhitektuurselt väga väärtuslik hoone on seisnud aastaid tühjalt, on ime et jõudsime ära oodata tema taassünni. Elamu on taastatud oma algses uhkuses ja pieteeditundeliselt laiendatud. Seda võib vaieldamatult pidada üheks Kassisaba asumi varjatud pärliks. Hoone elustamisele kaasaaitajana tunnustame Apex Arhitektuuribürood eeskujuliku rekonstrueerimisprojekti koostamise eest.

toompst13_2_5973.jpg

Parima korrastatud majana miljööalal tunnustame Raua tn 18 hoone miljöötundliku korrastamise eest ettevõtet Endover Kinnisvara. Raua tn 18 korterelamu paikneb Raua ja Terase tänavate nurgal. Puitelamute kogum Raua, Fr. R. Kreutzwaldi, Narva mnt ja Vase tänavate vahel kandis Kochi kvartali nime, mille üldplaneeringu tellis kinnisvaraarendaja Harry Koch 1911. aastal. See oli esimene tervikliku ansamblina projekteeritud elamukompleks Tallinnas. Korterelamu Raua tn 18 oli ühtlasi Kochi kvartali esimesi hooneid, mille projekteeris insener Maximillian Arronet 1911 aastal. Elamu on osa Raua tänava ääres paiknevast vahvärk-dekooriga heimat-juugendlikus laadis puithoonete grupist. Hoone välisilme taastamisel võeti aluseks ajalooline ehitusprojekt, mille tulemusena sai Raua miljööväärtuslik hoonestusala rikkamaks stiilse hoone võrra. Hoonel taastati teise korruse fassaadidel dekoratiivne vahvärk, juugendlikus stiilis jaotusega puitaknad ning tänavafassaadi esimesel korrusel dekoratiivsed aknaluugid. Tunnustame Raua tn 18 hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostanud Apex Arhitektuuribürood austava suhtumise eest pärandisse.

raua18_5830.jpg

Tallinna Linnaplaneerimise Amet soovib tänada ja innustada korteriühistuid nende käsutuses olevate ajalooliste hoonete korrastamisel. Kalamaja miljööalal väärib esile tõstmist korteriühistu Köie tn 8 tegevus. Õnnetu saatusega Köie tn 8 elamu korrastamine on olnud pikk ja vaevarikas, mängus on olnud ebaausad arendajad ja isegi kohtukull. Hoone pankrotipesast väljaostnud uute omanike ühisel jõupingutusel on varasema ehitamise käigus moonutatud ajalooline hoone taastatud piirkonda sobivana, elamu on saanud tagasi hoonetüübile iseloomuliku väärika välisilme.

k6ie8_5881.jpg

Peame oluliseks korteriühistu Niinemaja 4 jõupingutusi Niine tn 4 hoone fassaadide miljöötundliku korrastamise eest. Niine tn 4 elamu kuulub Kalamaja vanimasse hoonestuskihistusse ja on kinnistuplaanidel aastast 1876. Omanik Rosalie Freiberg laiendas ja moderniseeris hoonet aastatel 1908 ja 1913 arhitekt Otto Schotti kaasabil, kujundades sellest luksusliku nelja suure korteriga elamu. Nõukogudeaegse kapitaalremondiga rikuti hoone fassaadide välisilme tundmatuseni. Korteriühistu tarmuka tegutsemise tulemusel korrastati rikutud hoone välisilme hoonetüübile iseloomulikul ja miljöösse sobival kujul ning paigaldati kogu hoonele arhitektuurselt sobivad puidust aknad ja välisuksed.

niine4_5792.jpg

Viimati muudetud 21.02.2024