Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Arhiiv

Linnaplaneerimise Ameti arhiivis (Vabaduse väljak 7) säilitatakse järgmisi materjale:

 1. linna      plaanid
 2. endiste      kinnistute kaardid
 3. linna      geoloogilised kaardid
 4. linna      põhivõrgu materjalid
 5. geodeetilised      uurimistööd
 6. planeeringute      lähteülesanded
 7. üld-ja      detailplaneeringud
 8. maadokumendid     
 9. projekteerimistingimused     
 10. ehitiste,      rajatiste, tehnovõrkude projektid (ehitusload)
 11. teostusjoonised     
 12. kasutusload      (vastuvõtu aktid)

NB! Korruselamute tüüpprojektide ja nende eriosade (hoonesisene elekter, küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon jne) küsimuses palun pöörduda Rahvusarhiivi, http://www.ra.ee/, Tallinn, Madara tn 24, telefon 69 38 668.

Eelnevalt selgitada välja meie arhiivis hoone tüübi number.

Muinsuskaitseteemaliste ehitusdokumentidega saab tutvuda arhiivis asukohaga Raekoja plats 12

Arhiivi külastamine

Arhiivi hinnakiri

 

Viimati muudetud 08.09.2022