Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Balti 21 öko-regioon välisprojekt

Tallinna Linnaplaneerimise Amet osaleb Euroopa Liidu Läänemere piirkonna programmi 2007-2013 välisprojektis „Balti 21 öko-regioon”

 

Läänemere piirkonna programmi eesmärgiks on aidata koostöö kaudu kaasa piirkonna arendamisele jätkusuutlikuks, konkurentsivõimeliseks ja territoriaalselt integreeritud piirkonnaks ning lahendada Läänemere äärsete riikide ühiseid probleeme.

 

Välisprojekti eesmärgiks on arendada Läänemere piirkond maailma esimeseks öko-regiooniks, kus majanduslik areng toimuks tasakaalus koos keskkonnakaitse ja sotsiaalse vastutusega.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet osaleb projektis eelkõige hoonete säästva energiakasutuse temaatikas omavalitsuse planeerimisalasest tegevusest lähtudes. Antud projekti raames viiakse Tallinnas läbi teaduslik uurimustöö, mida aitab teostada Tallinna Tehnikaülikool.

 

Projekti tegevused – ühendades olemasolevad head kogemused, tugevdada ja realiseerida regionaalseid jätkusuutlikke arenguprogramme, valides näidisregioonid ja toetades neid igas juhtimisfaasis ja konkreetsete tegevuste elluviimisel ning rahastamisel.

Projekti tulemused:

-          heaks kiidetud Balti 21 koostöövõrgustiku tegevusplaan öko-regiooni konteptsiooni edasiseks tugevdamiseks;

-          jätkusuutlikud regionaalsed arenguprogrammid, mis on heaks kiidetud ja kinnitatud näidisregioonides;

-          regioonidevaheline parimate näidete vahetus ja uute hästi toimivate projektide arendamine;

-          Balti 21 koostöövõrgustiku alaste kogemuste süstemaatiline kogumine ja nendega tutvumise võimaldamine kõigile huvitatud osapooltele. Lisaks on loodud laiemale avalikkusele kättesaadav kogemuste andmebaas ning käsiraamat.

 

Projekti kestus: kevad 2009 – sügis 2011 (3 aastat).

Juhtpartner on Saksamaa Keskkonnaministeerium. Kokku osaleb projektis 20 partnerit 7 maalt.

Venemaa linnad Kaliningrad ja Petrozavodsk osalevad projektis vaatlejatena.

Projekti kodulehekülg http://www.baltic-ecoregion.eu  

 

Lisateave:

Kalle Maandi
Tallinna Kommunaalameti projektide ja planeeringute menetlemise osakonna peaspetsialist
tel: 6404467
e-mail: kalle.maandi@tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud 02.11.2016