Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Belgradi (Zvezdara omavalitsuse) geoinfosüsteemide arendamine teenuste kvaliteedi parendamiseks Tallinna näitel

Tallinna Linnaplaneerimise Amet osaleb Euroopa Liidu arenguabi partnerlusprogrammi välisprojektis „Belgradi (Zvezdara omavalitsuse) geoinfosüsteemide arendamine teenuste kvaliteedi parendamiseks Tallinna näitel“

 

2010. a I kvartalis pöördus Zvezdara omavalitsus Tallinna linna poole ettepanekuga teha koostööd avalike geoinfosüsteemide (edaspidi GIS) arendamises ja GIS komponenti sisaldavate avalike  teenuste kvaliteedi parendamises. Kuna Tallinn omab kogemust GIS arendamise vallas ning Serbia soovis GIS alast nõu, siis peeti mõlemale poolele kasulikuks osalemist  koostööprojektis.   

 

Välisprojekti eesmärgid

Projekti üldeesmärk on parandada Zvezdara omavalitsuse avalike teenuste kvaliteeti ja lihtsustada elanike ligipääsu kohalikul omavalitsusel olemasolevale informatsioonile. Projekti kaudu soovitakse arendada Zvezdara geoinfosüsteeme ning töötada välja automaatne andmevahetus l Zvezdara geoinfosüsteemide ja Serbia Statistika Instituudi andmebaasidega.

Tallinna linna ülesandeks on osalemine olemasolevate registrite analüüsimisel, andmete puudujääkide väljaselgitamisel, arenguplaanide väljatöötamisel koostöös kohalike ekspertidega ja dokumenteeritud analüüsi tulemuste läbivaatamisel.

 

Projekti tegevused

- Zvezdara omavalitsuse geoinfosüsteemi ning teiste registrite IT tehnilise sidususe analüüs.

- Zvezdara omavalitsuse registrite andmete kaetuse analüüs.

- Õppreis kümnele Serbia ametnikule Tallinnasse (kestvus kuni 5 päeva).

- Lähteülesande koostamine geoinfosüsteemi ning registrite arenduseks koos andmevahetuskihi loomisega automaatseks andmete vahetuseks omavalitsuse sees ning Belgradi statistika insituudi registritega.

- Zvezdara ametnikele käsiraamatute koostamine ning koolitus uute süsteemide haldamiseks

Palilula omavalitsusele geoinfosüsteemi arendamise kava väljatöötamine.

- Kõikidele 17 Belgradi omavalitsusele konverents geoinfosüsteemide ja avalike teenuste arendamisest (projekti lõppkonverents).

 

Tallinna linna tegevused

-  Tallinna linn korraldab seminari (kuni 5 päeva) tutvustamaks linna GIS-e ning avalikke teenuseid.

- Tallinna linna eksperdid külastavad Belgradi, et tutvuda sealsete geoinfosüsteemidega ning nõustada Zvezdara omavalitsust projektis ettenähtud eesmärkide saavutamiseks.

- Tallinn osaleb Zvezdara omavalitsuse üldise GIS strateegiale ja registrite arenduse lähteülesandele hinnangute andmisel.

 - Osalemine projekti lõppkonverentsil.

 

Projekti tulemused

-  Toimunud on kogemuste vahetus Tallinna linna ja Belgradi omavalitsuste vahel..

- Valminud on  tehniline lahendus automaatse andmevahetuse toimimiseks Zvezdara omavalitsuse geoinfosüsteemi (de) ja teiste registrite vahel.

- Koostatud on Geoinfosüsteemi arendamise kava Palilula omavalitsusele.

- Läbi on viidud koolitusprogramm Tallinna GIS-de tutvustamise osas.

- Linna GIS eksperdid on andnud konsultatsioone Zvezdaras kohapeal registrite arenduste ja liideste väljatöötamisega seonduvalt.

- Linna eksperdid on andnud hinnangu GIS strateegia ja registrite arendamise/liidestamise  lähtedokumentidele.

- Tallinna esindaja on osalenud projekti lõppkonverentsil.

 

Projekti juhtpartner on Zvezdara omavalitsus (Belgrad), Serbia

Lihtpartnerid on Tallinna linn, Palilula omavalitsus, Belgradi statistika instituut, Serbia

Projekti kestus: 21.09.2010 – 21.11.2011

Programmi kodulehekülg: http://www3.exchange.org.rs/en

 

Lisateave:
Ivari Rannama
Geomaatika teenistuse direktor
tel: 640 4252
e-mail: Ivari.Rannama@tallinnlv.ee

Viimati muudetud 02.11.2016