Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ehitisregister

Ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste menetlus toimub riiklikus Ehitisregistris (EHR). Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

Ehitisregistri vastutavaks ja volitatud töötlejaks on Kliimaministeerium.

Alates 04.04.2016 toimub ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste menetlus ehitisregistris. Enne 04.04.2016 toimunud menetluste info on kättesaadav http://ehitus.tallinn.ee

Viimati muudetud 17.08.2023