Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ehituspäevik

Ehituspäevikusse tehakse kanne iga ehitamise päeva kohta. Kannetes kirjeldatakse kronoloogilises järjestuses iga ehitamise päeva kohta ehitamise terviklikkust silmas pidades ehitustööd ja seda toetavad tööd. 

Ehitustöö tegija pädev isik allkirjastab iga ehituspäeviku kande. Kui paberkandjal allkirjastatud ehitusdokument on viidud digitaalsesse vormi, siis ehitusdokumenti täiendavalt digitaalselt allkirjastama ei pea. Enda tarbeks ehitamise korral allkirjastab ehitusdokumendi ehitise omanik. 

Kui järgneva loetelu punktides 3–5 sätestatud andmed ei ole muutunud, ei pea ehituspäevikusse koostama täiendavat kannet ja tehtud kannet täiendatakse jätkuvate kuupäevadega. 

Ehituspäevikusse kantakse vähemalt: 

 1. kande tegemise kuupäev; 
 2. kande tegija nimi;
 3. ehitise või ehitusplatsi seisundi ja neid mõjutavate tingimuste kirjeldus; 
 4. tehtud töö kirjeldus; 
 5. kasutatud ehitusmaterjalid ja -tooted; 
 6. märge kaetud töö akti koostamise kohta; 
 7.  jäätmete äraveo toimumise kuupäev; 
 8. omanikujärelevalve tegija märkus või soovitus selle olemasolul; 
 9. riikliku järelevalve teostaja ettekirjutus selle olemasolul; 
 10. ehitustöö tegija ja tema pädeva isiku nimi;
 11. omanikujärelevalve tegija ja tema pädeva isiku nimi. 

​​Ehitamine dokumenteeritakse ning vajalik on ka omanikujärelevalve kui: 

Ehitustöö kohta, mida ei tehta, ehitusdokumenti ei koostata. 

Viimati muudetud 21.06.2023