Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ehitustegevuse kavandamine

Olemasolevate ajalooliste hoonete rekonstrueerimisel kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks on oluline säilitada maksimaalselt algupärast substantsi, taastada hävinud tarindeid ja detaile ning kasutada traditsioonilisi ehitus- ja viimistlusmaterjale. Selleks palume  enne projekteerimist ja ehitamist tutvuda üldiste tingimustega hoonete rekonstrueerimiseks.

Iga miljööväärtusliku hoonestusala täpsemad nõuded on sätestatud vastavates üld- ja teemaplaneeringutes (Tallinna üldplaneering, linnaosade üldplaneeringudTallinna kesklinna teemaplaneering). Tingimusi kohaldatakse objektipõhiselt tulenevalt hoone väärtusklassist, tehnilisest seisukorrast, hoonetüübist ja rekonstrueerimise eesmärgist.

Ehitustegevuse kavandamist tuleks alustada hoone dokumentatsiooniga tutvumisest:


Omanikel ja projkteerijatel soovitame tutvuda hoonetüübi raamatutega, mis on trükitud kujul saadaval hästivarustatud  raamatukauplustes. Kultuuriväärtuste Ameti poolt koostatud materjalid tutvustavad levinud hoonetüüpide ajalugu, arengut ning annavad nõu hoone säästvaks uuendamiseks. Tutvu veebiversioonidega:

Restaureerimisalased soovitused on koondatud Muinsuskaitseameti käsiraamatusse.


Lisaküsimuste või konsultatsioonide osas palun pöörduda piirkonnaga tegeleva miljööalade spetsialisti poole.

Viimati muudetud 16.09.2022