Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ehitustööde tegemine

Ehitustööde tegemine

Veebilehelt leiad juhiseid ja nõudeid ehitustööde ajaks. Siit saad lugeda, kuidas korrektselt vormistada ehitusdokumente ning leiad kasulikke viiteid ehitustööde läbiviimise ajaks.

Ehitamise alustamise teatis
 • Teatis tuleb esitada vaid ehitiste kohta, millele tuleb taotleda ehitusluba.
 • Ehitamise alustamise teatis tuleb esitada vähemalt kolm päeva enne ehitustööde alustamist ehitisregistri kaudu. 
 • Kui ehitise kohta on registreeritud ehitusteatis (või on ehitisregistris märge „Ehitusloa taotlus (loetud teavitatuks)“), ei ole ehitamise alustamise teatist vaja esitada.
Informatsioonitahvel ehitamise ajaks (v.a väikeehitis, üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone)

Ehitustöödega alustamisel paigaldab ehitise omanik nähtavale kohale kogu ehitamise ajaks informatsioonitahvli, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • ehitusobjekt
 • peatöövõtja
 • ehitustööde alguse ja lõppemise aeg
 • omanikujärelevalve tegija

Väikeehitise, üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone, riigisaladuseks tunnistatud teavet sisaldava ehitise, riigikaitselise ehitise või ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise ehitamisel ei ole informatsioonitahvli paigaldamine vajalik!

Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmete käitluskohad, ehitusjäätmete käitlusjuhised ehitajale ja projekteerijale, ehitusjäätmete liigiti kogumine. Loe täpsemalt ehitusjäätmete veebilehelt.  

Ehitustööde dokumenteerimine 

Ehitamine dokumenteeritakse ning vajalik on ka omanikujärelevalve olemasolu kui: 

 • ehitamiseks on nõutud ehitusluba
 • ehitamiseks tuleb koos ehitusteatisega esitada ehitusprojekt. Vaata täpsemalt tabelist
 • ehitise kasutamiseks on nõutud kasutusluba
 • ehitise kasutamiseks tuleb koos kasutusteatisega esitada ehitusprojekt. Vaata täpsemalt tabelist

Ehitustöö kohta, mida ei tehta, ehitusdokumenti ei koostata. 

Üldjuhul tuleb koostada digitaalne ehitusdokument, mis: 

 • on loetav vabavaralise tarkvara abil; 
 • ei sisalda muutuvaid osi; 
 • on digitaalallkirjastatud  

Kui paberkandjal allkirjastatud ehitusdokument on viidud digitaalsesse vormi, siis ehitusdokumenti täiendavalt digitaalselt allkirjastama ei pea. 

Ehituspäevik

Loe koostamise juhiseid

Kaetud tööde akt

Vaata vormistamise juhiseid.

Omanikujärelvalve

Vaata nõudeid ja juhiseid

Juhised põhinevad põhinevad majandus- ja taristuministri määrusel

Viimati muudetud 26.02.2024