Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eskiis

Eskiis

Linnaplaneerimise amet menetleb eskiisi juhul, kui:

  • nõue esitada eskiis enne ehitusprojekti menetlust tuleneb detailplaneeringust või projekteerimistingimustest, või
  • isik taotleb eskiisi menetlemist
Eskiisi läbivaatamisel hindab linnaplaneerimise amet ehitise põhimõttelist:
 1) arhitektuurset ja linnaruumilist sobivust
 2) vastavust kehtivatele planeeringutele ja projekteerimistingimustele
 3) vastavust avalikele huvidele ja väärtustele
Eskiis vaadatakse läbi, tagastatakse või kiidetakse heaks 30 päeva jooksul selle esitamisest. Linnaplaneerimise ametil on õigus vajaduse korral tähtaega pikendada.

Muudatusprojekt või eskiis saada digiallkirjastatult ehitusosakonna menetlejale vastavalt tööpiirkonnale
Linnaplaneerimise ameti kooskõlastuse saamiseks võetakse ehitusprojekti muudatus menetlusse vaid taotleja põhjendatud taotluse või linnaplaneerimise ameti vastava nõude alusel. 
Lisainfot saab ehitusosakonna menetlejatelt vastavalt piirkonnale.

Viimati muudetud 08.01.2024