Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Geodeesia ja maakorraldus

Geodeesia ja maakorraldus

20231213_geodeesia_cover.png
Tallinna Linnaplaneerimise ameti geodeesia ja maakorralduse osakond määrab kohanimesid, muudab ja määrab aadresse, korraldab maatoiminguid, haldab ja teostab järelevalvet teostatud geodeetiliste tööde osas ning jagab informatsiooni teostatud maamõõdistustööde kohta.  

Kohanimede ja aadresside määramine

Ehitise või kinnistu omanik saab taotleda objektile aadressi määramist või selle muutmist. Põhjendatud huvi olemasolul saab taotleda kohanimeobjektile kohanime määramist või selle muutmist. 


Tallinna geomõõdistuste infosüsteem Geoveeb

Tallinna geomõõdistuste infosüsteem Geoveeb on andmekogu geodeetiliste mõõdistuste ning kohaliku geodeetilise võrgu punktide andmete kohta. Mine Geoveebi
  • Füüsilistel isikutel võimaldab teenus tutvuda geoveebis arhiveeritud geomõõdistuste mõõdistusalade ja menetluse käiguga. 
  • Geoveebis registreeritud geodeesiafirmadele võimaldab teenus esitada geodeetilisi uurimistöid ja annab ligipääsu geoveebis arhiveeritud mõõdistustööde ruumiandmetele.      
  • Geodeedile: Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded 

Maatoimingud ja teenused maaomanikele

Vahel on vaja maaomanikul, et ta saaks krundiga seotud soovitud toiminguid ellu viia (müüa, osta, ehitada vms), muuta katastriüksuse piire või kinnistu sihtotstarvet.

Kaardid, ruumiandmed ja geoinfosüsteemid

Geoinfosüsteemide valdkond koos kaartide ja ruumiandmetega kuulub Tallinna Strateegiakeskuse geoinfosüsteemide osakonna alla. Vaata osakonna kontakte
  • Kaartide, ruumiandmete ja geoinfosüsteemide info on leitav Tallinna geoportaalis
  • Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste ning teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute haldusalas olevad ruumiandmed leiad Maa-ameti Geoportaalist.
  • Maaregistri kaart - Maainfosüsteemi kaardil on krundid kujutatud kokkupakituna MicroStation V8 versioonis linnaosade kaupa L-EST97 koordinaatsüsteemis. Kastutamiseks informatiivse materjalina.

Õigusaktid 

Geodeesia ja maakorralduse valdkonda reguleerivaid seadused 

Küsi julgelt nõu!

Sihtotstarvete muutmine
Mare Neilad
Telefon: 6404365 E-post: [email protected]


Maakorraldustoimingud
Karin Remmelgas
Telefon: 6404358 E-post: [email protected]


Aadresside määramine
Ruth Asula
Telefon: 6404357 E-post: [email protected]


Geodeesia ja geoveebi puudutavad küsimused
Veiko Lõpp
Telefon: 6404482
E-post: [email protected], [email protected]

Kohanimede määramine 

Alo Kose
Telefon: 6404794
[email protected]
 

Viimati muudetud 29.12.2023