Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Juhendmaterjalid

Detailplaneeringu võib koostada isik, kes vastab planeerimisseaduse § 4 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuetele. Detailplaneeringu koostamisel tuleb lähtuda Tallinna linnavalitsuse määrusega kinnitatud detailplaneeringu koostamise ja vormistamise nõuetest. Detailplaneeringu koostaja koostab detailplaneeringu, mis vastab õigusaktidele ning detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusele ning esitab selle ametile elektrooniliselt ja paberil ühes eksemplaris.

Detailplaneeringute teated

Dokumendiregister

Viimati muudetud 08.09.2022