Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Juhised miljööaladel

Juhised miljööaladel

Ehituspärandi väärtustamise ja hoidmise eesmärgil on välja töötatud üldised soovitused ja tingimused, mida täpsustatakse lähtuvalt konkreetse objekti arhitektuursest väärtusest, tehnilisest seisundist, rekonstrueerimise ulatusest ja eesmärkidest ning planeeringutes kehtestatud kaitse- ja kasutustingimustest. Siit leiad peamised juhised, millega tuleks erinevate ehitustööde kavandamisel ja ehitusprojektide koostamisel arvestada.   Ühtlasi on tegemist nn "hea tava" põhimõtetega, millest on soovitav lähtuda kõikidel vana maja omanikel, et saavutada parim arhitektuurne ja terviklik lahendus.

Olulisemad põhimõtted: suunised ja tingimused rekonstrueerimiseks

Ehitustegevus, remondi- ja hooldustööd: loe, millised tegevused vajavad kooskõlastust ja millised tööd vajavad luba. 

sojajargne individuaalelamu.png

Piirdeaiad ja hoovid  

Loe, mida tuleb silmas pidada miljööalas piirdeaedade, hoovialade ja haljastuse kujundamisel. 

Loe edasi
Funktsionalistliku hoone arhitektuursed detailid.

Rohepööre ja taaskasutus

Säilitades vana ja olemasolevat, säästame keskkonda ja väärtustame pärandit. 

Loe edasi
Funktsionalistlik elamu.

Kütte- ja tehnoseadmed 

Tehnoseadmete kavandamisel tuleb hoolikalt läbi mõelda, kuhu ja milliseid seadmeid võib paigaldada. 

Loe edasi
Akna ja ukse detailid.png

Aknad ja uksed

Loe, kuidas valida aknaid ja uksi ajaloolistele ning miljööväärtuslikele hoonetele. 

Loe edasi
 


Omanikel ja projekteerijatel soovitame tutvuda hoonetüübi raamatutega, mis on trükitud kujul saadaval hästivarustatud raamatukauplustes. Kultuuriväärtuste Ameti poolt koostatud materjalid tutvustavad levinud hoonetüüpide ajalugu, arengut ning annavad nõu hoone säästvaks uuendamiseks. Tutvu veebiversioonidega:

Restaureerimisalased soovitused on koondatud Muinsuskaitseameti käsiraamatusse.


Kontaktid

Küsimuste, nõustamisvajaduse ja paikvaatluse kokku leppimiseks tuleb pöörduda Tallinna Linnaplaneerimise ameti vastava miljööspetsialisti poole. Tööpiirkonnad on jaotatud linnaosade kaupa. Siit leiad tööjaotuse ja kontaktid

Viimati muudetud 11.04.2024