Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kaetud tööde akt

Kaetud tööde akt

 • Kaetud töö akt koostatakse ehitise selle osa kohta, mis kaetakse järgmisel ehituse etapil ning millega seoses puudub hilisem võimalus mõistliku pingutuse ja kuluga selle vahetuks ülevaatamiseks. 
 • Kaetud töö akt koostatakse iga haardeala või kaetava osa kohta enne selle katmist, kuid pärast seda, kui ehitustöö tegija pädev isik ja omanikujärelevalve tegija pädev isik on töö üle kontrollinud. 
 • Ehitustöö ja omanikujärelevalve tegija pädev isik allkirjastavad kaetud töö akti. Kui paberkandjal allkirjastatud ehitusdokument on viidud digitaalsesse vormi, siis ehitusdokumenti täiendavalt digitaalselt allkirjastama ei pea. Enda tarbeks ehitamise korral allkirjastab ehitusdokumendi ehitise omanik. 
Millised ehitustööd peavad vähemalt kaetud tööde aktis kajastuma?
 1. vaia vaste, proovikoormamine ja rajamissügavuse määramine; 
 2. sarruse või taridetaili või muu betooni valatava kinnituselemendi paigaldamine; 
 3. tuuletõkke, soojustuse, aurutõkke või hüdroisolatsiooni paigaldamine; 
 4. seina, põranda ja lae ühenduskohtade tihendamine;
 5. monteeritavate elementide omavaheline ühendamine; 
 6. monteeritavate elementide vuukimine; 
 7. avatäite paigaldamine ja tihendamine; 
 8. aluskatuse, katusetrapi või katusekaevu paigaldamine; 
 9. tehnosüsteemi või selle osa paigaldamine; 
 10. tehnosüsteemi läbiviigu akustiline tihendamine läbiminekul heliisolatsiooninõudega tarindist; 
 11. tuletõkketarindist tehnosüsteemi läbiviigu paigaldamine, avatäite paigaldamine ja nende tihendamine; 
 12. tuletõkketöö, sealhulgas konstruktsiooni katmine tuletõkkevõõbaga; 
 13. müüritava küttekeha ja küttesüsteemi läbiviigu paigaldamine; 
 14. torustiku, drenaaži, kaevu, kaabli, kinniti, läbiviigu ja läbiviiguelementide paigaldamine; 
 15. täitematerjali kihtide paigaldamise, tihendamise ja stabiliseerimisega seotud töö, kui töö käigus on ette nähtud täitematerjali katmine; 
 16. muldkeha, dreenikihi, aluse või truubi ehitamine; 
 17. asfaldi alumiste kihtide ehitamine; 
 18. sillavuugi, tugiosa või pinnaaluse drenaaži paigaldamine. 

Kaetud töö aktis märgitakse iga ehitustöö kohta vähemalt:

 1. kaetud töö nimetus ja paiknemine; 
 2. põhjendatud hinnang kaetud töö vastavusele kehtivatele nõuetele ja ehitusprojektile; 
 3. vajadusel muud andmed tehtud töö kohta;
 4. kirjeldus kaetud töö kontrollimise läbiviimisel kasutatud meetodi või seadme kohta; 
 5. kaetud töö kontrollimise aeg; 
 6. kaetud tööd kontrollinud ehitustöö tegija ja tema pädeva isiku nimi; 
 7. kaetud tööd kontrollinud omanikujärelevalve tegija ja tema pädeva isiku nimi. 

 

Viimati muudetud 20.06.2023