Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kasutusluba ja kasutusteatis

Olenevalt ehitusprojektist on ehitise kasutamiseks vaja taotleda kasutusluba või esitada kasutusteatis. Kasutusluba on kinnitus selle kohta, et ehitis (hoone või rajatis) on ehitatud ehitusloa alusel ning seda võib kasutada ettenähtud otstarbel. Teatud juhtudel piisab ehitise kasutamise alustamiseks või kasutamise otstarbe muutmiseks kohaliku omavalitsuse teavitamisest kasutusteatisega

Kas ja millist luba vaja läheb, on määratud  tabelis

Vaata loetelu vajalikest lisadokumentidest, lähtudes oma ehitusprojekti eesmärgist: 

elumaja.

Püstitamine

Loe edasi
ymberehitamine

Ümberehitamine

Loe edasi
laiendamine

Laiendamine 

Loe edasi
äriruumid

Kasutusotstarbe muutmine

Loe edasi

Kasutusõiguse saamise võimalik tegevuskäik: 

  • Kasutusloa taotlemine ja menetlemine ehitisregistris,
  • sh teiste osapoolte arvamuste koondamine;
  • kontrollitakse ehitise vastavust nõuetele;
  • kasutusloa väljastamine või kasutusteatise kinnitamine;
  • nõustamine protsessi käigus

Küsi julgelt nõu!

Teenuste kohta informatsiooni saamiseks pöördu enda piirkonna kasutuslubade spetsialisti poole. 

Kasutuslubade spetsialistid leiad kaardilt

Vaata ka: Kõik ehitusosakonna kontaktid

Viimati muudetud 21.06.2023